test
Varhaiskasvatuksen opettaja (19 kpl) - Lahden kaupunki

Tarjoamme Lahdessa laadukasta varhaiskasvatusta. Meillä varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa näkyy leikin, oivalluksen ja oppimisen ilo sekä hyvät vuorovaikutustaidot. Toteutamme varhaiskasvatusta yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen yksilöllisen kasvun ja kehityksen edistämiseksi.

Haemme VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJIA toistaiseksi voimassa oleviin palvelussuhteisiin 1.1.2022 alkaen.

Tehtävistä kolme on varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviä, joihin kuuluu toimiminen varhaiskasvatuksen tieto- ja viestintäteknologiakasvatuksen tukena. Tehtävä sisältää lisäksi toimimisen henkilökunnan digityön sekä työvuorosuunnittelun käytön tukena. Tehtävässä edellytetään varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden lisäksi hyviä digi- ja vuorovaikutustaitoja sekä valmiuksia varhaiskasvatuksen työvuorosuunnitteluun liittyvien ohjelmistojen käytön tukeen. Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Suvi Ruusunen, p. 050 539 1651.

Yksi tehtävistä on varhaiskasvatuksen opettaja, jonka tehtäviin kuuluu toimia suomi toisena kielenä -tukena. Tehtävänä on eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten opetus- ja kasvatusjärjestelyjen tukeminen ja toteutus. Tehtävässä edellytetään varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden lisäksi valmiuksia eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten kanssa toimimiseen sekä S2 -opetuksen kehittämiseen. Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Piia Larinen, p. 040 700 2340.

Lisäksi haussa on viisitoista varhaiskasvatuksen opettajan tehtävää, joiden ensimmäiset sijoituspaikat ovat Asemantaustan, Herrasmannin, Kaarikadun, Kilpäisten, Launeen (3 kpl), Metsäkankaan, Möysän, Paavolan (5 kpl) ja Villa Piiparin päiväkodit.

Varhaiskasvatuksen opettajan työtehtäviin kuuluu pedagoginen vastuu lapsiryhmän toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja arvioinnista varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja tiimitaitoja, joita tarvitaan lasten, huoltajien ja työkavereiden kohtaamisessa päivittäin. Toivomme hakijalta ammatillista työotetta lasten kasvun ja oppimisen tukemiseen sekä innostunutta työotetta kehitystyöhön. Arvostamme aiempaa kokemusta varhaiskasvatustyöstä.

Varhaiskasvatuksen opettajat valitaan työsuhteeseen Lahden kaupunkiin ja halutessasi voit esittää hakemuksessa toiveen, missä päiväkodeissa haluaisit työskennellä. Päiväkoteihin voit tutustua täällä: https://www.lahti.fi/palvelut/varhaiskasvatus/paivakodit ja lisätietoja saa ao. päiväkodinjohtajalta.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslaissa määritellyt kelpoisuusehdot. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseesi liitteeksi. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa.

Tehtävään valittavan on esitettävä Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus. Koeaika on 6 kuukautta.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 29.11.2021 klo 15.00.

Varhaiskasvatus kuuluu sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalveluiden järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/palvelut/varhaiskasvatus/paivakodit
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Ao. päiväkodin johtaja, https://www.lahti.fi/palvelut/varhaiskasvatus/paivakodit

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Varhaiskasvatuspalvelut

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!

Lahden kaupunki - Vastuullinen työnantaja

Sinulle suositellut työpaikat