Tule varhaiskasvatuksen opettajaksi Rakokiven päiväkotiin. Etsimme kahta VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAA ajalle 1.9.2021 - 30.6.2022.

Rakokiven päiväkoti toimii 2.8. 2021 alkaen uuden monitoimitalo Loiston tiloissa. Päiväkodissamme on 10 lapsiryhmää 0-6-vuotiaille lapsille. Monitoimitalon tiloissa toimii päiväkodin lisäksi myös Rakokiven koulu ja kirjasto. Päiväkodissamme on lähellä lähiluonto ja metsä, lisäksi lähellä sijaitsee esimerkiksi Nastolan urheilukeskus. Olemme mukana kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa ja luomme yhteisiä toimintatapoja esi- ja alkuopetukseen yhdessä Rakokiven koulun kanssa.

Varhaiskasvatuksen opettajan työtehtäviin kuuluu pedagogisen vastuun ottaminen lapsiryhmän toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja arvioinnista Lahden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Avoinna olevat tehtävät sijoittuvat 4-5 -vuotiaiden lasten ryhmiin.

Seuraavat ominaisuudet antavat hyvän pohjan toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta Rakokiven päiväkodissa:

- sensitiivinen työote lasten kehityksen tukemiseen
- positiiviset vuorovaikutustaidot tiimityön kehittämiseen ja yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa
- joustavuus
- taidot ryhmän hallintaan

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslaissa määritellyt kelpoisuusehdot. Eduksi luetaan kokemus vastaavasta työstä.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköisen hakemuksesi liitteeksi. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikostaustaote ennen tehtävän vastaanottamista. Koeaika on 5 kuukautta. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus.

Hakemukset Kuntarekry.fi-järjestelmän kautta viimeistään 2.8.2021 klo 15.

Varhaiskasvatus kuuluu sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalveluiden järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/paivakodit/rakokiven-paivakoti/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Päiväkodin johtaja Eveliina Mykrä
Puh. 040 592 7733

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Rakokiven päiväkoti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Toritie 6, 15550 Nastola

Sinulle suositellut työpaikat