Varhaiskasvatuksen opettaja - Vesannon kunta

Varhaiskasvatuksen opettaja - Vesannon kunta

Vesannon kunnassa on haettavana varhaiskasvatuksen opettajan virka.

Tehtävään valittava varhaiskasvatuksen opettaja työskentelee päiväkoti Esikossa syksyllä 2019 alle 3 -vuotiaiden ryhmässä. Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään sisältyy myös varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävä, johon käytetään noin 20 % työajasta koko varhaiskasvatuksessa. Erityisopettajan tehtävään irrottaudutaan ryhmästä yhtenä päivänä viikossa. Lisäksi valittava varhaiskasvatuksen opettaja toimii varhaiskasvatusjohtajan sijaisena.

Arvostamme sitoutumista varhaiskasvatuksen yhteisiin arvoihin, pedagogista osaamista, hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja, positiivista ja vastuullista työotetta omassa tiimissä ja koko työyhteisössä. Pidämme myös tärkeänä halua kehittää varhaiskasvatusta monipuolisesti uuden Vasun mukaisesti yhdessä tiimin ja muun henkilöstön kanssa. Painotamme varhaiskasvatuksessa mm. positiivista pedagogiikkaa ja pienryhmätoimintaa.

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset ovat varhaiskasvatuslain (540/2018, § 30) mukaiset. Virka täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla.

Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Virka täytetään, mikäli kunnanhallitus antaa täyttöluvan kokouksessaan 27.5.2019.

Lisätietoja

http://www.vesanto.fi

Varhaiskasvatusjohtaja Mari Jääskeläinen, puh. 050-387 9951
Hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja Jaana Ruuskanen, puh. 050-387 9966

Vesannon kunta
Osoite: Sonkarintie 2, 72300 Vesanto

Vesannon kunta on reilun 2000 asukkaan toimelias maaseutukunta Pohjois-Savossa. Vesannolla pienuus on vahvuus
ja luonto ja luovuus lähellä. Panostamme ennakointiin, positiiviseen, kannustavaan ja rohkeaan toimintaan
sekä verkostoitumiseen ja yhteistyöhön. Parhaillaan suunnittelemme uutta koulukeskusta, joka valmistuu vuonna 2021.
Vesanto on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan