Varhaiskasvatuksen opettaja - Lahden kaupunki

Varhaiskasvatuksen opettaja - Lahden kaupunki

Haemme Kanervan Vihreän lipun päiväkotiin VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN sijaista ajalle 1.8.2019 - 21.1.2020. Opettajan tehtävänä on vastata lapsiryhmän toiminnasta. Tehtävään kuuluu ryhmän pedagogisen toiminnan suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen. Tehtävä sisältää iltatyötä joka kolmas viikko.

Kelpoisuusvaatimuksena on kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (varhaiskasvatus) tai varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen mukainen koulutus.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseesi liitteeksi. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen tehtävän vastaanottamista. Sijaisuudessa noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 20.6.2019 klo 15.00.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/palvelut/varhaiskasvatus/paivakodit/kanervan-päiväkoti
http://www.lahti.fi/palvelut/tyo-ja-yrittaminen/lahti-tyonantajana

Vs. päiväkodin johtaja Josefiina Marola, josefiina.marola@lahti.fi, puh. 044 482 0568

Lahden kaupunki, Kanervan päiväkoti
Osoite: Sykekatu 4, 15850 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?
Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.
Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Suomen johtavana ympäristökaupunkina Lahti tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.
Tervetuloa Lahden kaupungille 3400 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!

Tutustu työnantajaan