Nokian kaupungin sivistyspalveluissa on haettavana

YKSITOISTA (11) VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN TOIMEA

Tule varhaiskasvatuksen opettajaksi ekologiseen ja elinvoimaiseen Nokian kaupunkiin toteuttamaan rohkeita uusia toimintamalleja. Nokian kaupunki on mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallissa. Mallin tavoitteena on edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja kehittää kaupungin palveluja, hallintoa ja päätöksentekoa lapsiystävällisemmäksi. Arvostamme lapsen oikeusperustaista työotetta.

Pedagogisuus on meille tärkeää, lapsiryhmissämme työskentelee pääsääntöisesti kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa. SAK-aika toteutetaan sekä työpaikalla että työpaikan ulkopuolella.

Uusille opettajille tarjoamme kokeneen mentor-opettajan tuen.

Hyvinvointiasi tukevat Terveystalon työterveyspalvelut, liikunta- ja kulttuurisetelit (e-passi) sekä maksuton, ohjattu liikunta (Ikinäätä).

Nokian kaupunki on koulutusmyönteinen työnantaja. Huolehdimme henkilöstön jatkuvasta kouluttamisesta ja osaamisen kehittämisestä. Tervetuloa innostavaan joukkoomme!


Tutustu työnantajaan

Tiedusteluihin vastaavat ensisijaisesti sähköpostitse:
etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi
Henna Heikkilä
Maarit Kanto
Eira Viitanen

Nokian kaupunki, Sivistyspalvelut, Varhaiskasvatus
Osoite: Harjukatu 21, 37100 Nokia

Toimet täytetään 1.8.2020 alkaen. Toimia täytettäessä otetaan huomioon vain kelpoiset hakijat. Varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuus määräytyy sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) ja asetuksen (608/2005) mukaisesti. Valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista toimitettava työterveyspalvelu Terveystalon antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote (rikosrekisterilaki 6§ 2 mom.) viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävissä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Haastatteluun kutsuttavia pyydetään tuomaan haastattelutilaisuuteen kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset todistukset ja niistä kopiot. Valintapäätökset lähetetään kaikille hakijoille sähköpostitse, valituille myös kirjallisesti.