Varhaiskasvatuksen opettaja - Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki ilmoittaa haettavaksi varhaiskasvatuksen opettajan toimen (43621).

Toimi täytetään 3.8.2020 alkaen.

Varhaiskasvatuksen opettajan toimeen pätevyysvaatimuksena on kasvatustieteen kandidaatti (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005).

Työsuhteen alkaessa varhaiskasvatuksen opettaja työskentelee Joenrannan päiväkodissa päiväkodin johtajan alaisuudessa.

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kuuluvat lasten kasvatus- ja opetustehtävistä vastaaminen ryhmässä, ryhmän toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi, vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö, osallistuminen moniammatilliseen yhteistyöhön sekä opiskelijoiden ohjaus ja arviointi.

Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain nro 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset tulee toimittaa 9.4.2020 klo 12 mennessä ensisijaisesti sähköisesti kuntarekry.fi -palvelun kautta (osoite Harjavalta) tai postitse osoitteeseen Harjavallan kaupunki, Satakunnantie 110, 29200 Harjavalta.

Harjavallassa 19.3.2020

Tommi Aalto
sivistysjohtaja

Lisätietoja

http://www.harjavalta.fi

Tutustu työnantajaan

Merja Sjöblom, päiväkodin johtaja
puh: 044-432 5429,
sähköposti:merja.sjoblom@harjavalta

Harjavallan kaupunki, Sivistyspalvelut, Varhaiskasvatuspalvelut, Joenrannan päiväkoti
Osoite: Satakunnantie 110, 29200 Harjavalta

Harjavalta on vireä noin 7 000 asukkaan teollisuuskaupunki.