Varhaiskasvatuksen opettaja - Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki ilmoittaa haettavaksi varhaiskasvatuksen opettajan toimen (43573).

Toimi täytetään 3.8.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Varhaiskasvatuksen opettajan toimeen pätevyysvaatimuksena on kasvatustieteen kandidaatti (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005).

Työsuhteen alkaessa varhaiskasvatuksen opettaja työskentelee Pohjoisrannan päiväkodissa päiväkodin johtajan alaisuudessa.
Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kuuluvat lasten kasvatus- ja opetustehtävistä vastaaminen ryhmässä, ryhmän toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi, vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö, osallistuminen moniammatilliseen yhteistyöhön sekä opiskelijoiden ohjaus ja arviointi. Tehtävässä katsotaan eduksi pätevyys antaa esiopetusta.

Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista esi-tettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain nro 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset tulee toimittaa 9.4.2020 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti kuntarekry.fi -palvelun kautta (osoite Harjavalta) tai postitse osoitteeseen Harjavallan kaupunki, Satakunnantie 110, 29200 Harjavalta.


Harjavallassa 19.3.2020

Tommi Aalto, sivistysjohtaja

Lisätietoja

http://www.harjavalta.fi

Tutustu työnantajaan

Harri Sillanpää, päiväkodin johtaja
puh: 044-432 5444,
sähköposti:harri.sillanpaa@harjavalta

Harjavallan kaupunki, Sivistyspalvelut, Varhaiskasvatuspalvelut
Osoite: Satakunnantie 110, 29200 Harjavalta

Harjavalta on vireä noin 7 000 asukkaan teollisuuskaupunki.