Varhaiskasvatuksen opettaja - Kirkkonummen kunta

Kolme varhaiskasvatuksen opettajaa (varhaisiän musiikkikasvatus) ajalle 1.9.2020 - 31.7.2021

Kirkkonummen suomenkielinen varhaiskasvatus on hakenut valtion erityisavustusta hankkeeseen, jossa keskitytään lasten kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi.

Hankkeessa pyritään turvaamaan erityisesti heikoimmassa asemassa olevien ja vieraskielisten sekä maahanmuuttajataustaisten lasten oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin edellytykset.

Erityisesti laadukkaasta ja inklusiivisesta musiikkitoiminnasta hyötyvät lapset, joilla on oppimisen ja tunne-elämän vaikeuksia, tarkkaavaisuusongelmia, kielellisiä pulmia, suomi toisena kielenä tai ne, jotka eivät muulla tavoin pääse kulttuuriharrastuksen pariin.
Varhaisiän musiikkikasvatukseen erikoistunut opettaja toteuttaa musiikkikasvatusta yhdessä varhaiskasvatuksen muun henkilöstön kanssa ja ohjaa henkilöstöä musiikkikasvatuksen vahvistamiseen osana varhaiskasvatussuunnitelmaa. Varhaisiän musiikkikasvatukseen erikoistunut opettaja työskentelee yhteistyössä myös musiikkiopiston kanssa.
Varhaisiän musiikkikasvatukseen erikoistunut opettaja mahdollistaa säännölliset musiikkihetket varhaiskasvatuksessa oleville lapselle pedagogisesti toimivissa pienryhmissä, joissa lapsen oma kasvattaja on mukana.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen opettajan (varhaisiän musiikkikasvatus) tehtävään on Varhaiskasvatuslain 54/2018 § 26 mukainen tutkinto sekä tämän lisäksi suoritetut varhaisiän musiikkikasvatuksen opinnot. Eduksi luetaan kokemus monikulttuuristen lasten ja kielen kehityksen haasteiden kanssa työskentelystä.

Tehtävään valitun on esitettävä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Ennakkotietona: Yksilö- ja ryhmähaastattelut järjestetään erikseen haastatteluun kutsutuille 30.7.2020 klo 9-12.

Tehtävä alkaa, mikäli kunnalle myönnetään hankkeeseen tarkoitettua valtion erityisavustusta.

Hakemukset toimitetaan 22.7 klo 12.00 mennessä kuntarekryn sähköisellä lomakkeella, työavain 301365.

Lisätietoja

http://www.kirkkonummi.fi

Tutustu työnantajaan

Tiedustelut sähköpostitse: varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAPALVELUJEN TOIMIALA, Varhaiskasvatus, Suomenkieliset varhaiskasvatuspalvelut
Osoite: ., 02400 Kirkkonummi

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka. Tutustu meihin osoitteessa www.kirkkonummi.fi