Varhaiskasvatuksen opettaja - Kirkkonummen kunta

Varhaiskasvatuksen opettajaa (ympäristökasvatus) ajalle 1.9.2020-31.7.2021

Kirkkonummen suomenkielinen varhaiskasvatus on hakenut valtion erityisavustusta hankkeeseen, jossa keskitytään lasten kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi.

Hankkeessa pyritään turvaamaan erityisesti heikoimmassa asemassa olevien ja vieraskielisten sekä maahanmuuttajataustaisten lasten oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin edellytykset.
Kirkkonummen varhaiskasvatuksen kehittämisen yksi painopistealueista on kestävän elämäntavan edistäminen. Tätä edistetään mm. ympäristökasvatuksella, luontopedagogiikalla, henkilöstön koulutuksilla ja Vihreä lippu - ympäristöohjelman kautta.

Haettavan erityisavustuksen myötä pyritään luomaan edellytyksiä, joilla luodaan uutta varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria, joka proaktiivisena ennaltaehkäisee lasten mahdollisia tuen tarpeita tai ongelmien moninaistumista sekä antaa varhaiskasvatuksen henkilöstölle paremmat valmiudet toteuttaa laadukasta ja eheyttävää varhaiskasvatusta luonnossa sekä hyödyntää digitaalisia oppimisympäristöjä.

Varhaiskasvatuksen opettaja (ympäristökasvatus) työskentelee yhdessä varhaiskasvatuksen koko henkilöstön ja kunnassa koulutettujen ympäristökasvattajien kanssa sekä toteuttaa ympäristökasvatusta luontopedagogiikka vahvistaen.
Erityisesti laadukkaasta ja inklusiivisesta ympäristö- ja luontokasvatuksesta hyötyvät lapset, joilla on mm. oppimisen ja tunne-elämän vaikeuksia sekä motorisia haasteita: luonto tarjoaa onnistumisen kokemuksia ja elämyksiä jokaiselle oppijalle.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen opettajan (ympäristökasvatus) tehtävään on Varhaiskasvatuslain 54/2018 § 26 mukainen tutkinto sekä tämän lisäksi suoritettu ympäristökasvattajan tutkinto. Eduksi luetaan kokemus tukea tarvitsevien lasten ja kielen kehityksen haasteiden kanssa työskentelystä.

Tehtävään valitun on esitettävä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Ennakkotietona: Yksilö- ja ryhmähaastattelut järjestetään erikseen haastatteluun kutsutuille 30.7.2020 klo 9-12.

Tehtävä alkaa, mikäli kunnalle myönnetään hankkeeseen tarkoitettua valtion erityisavustusta.

Hakemukset toimitetaan 22.7 klo 12.00 mennessä sähköisesti kuntarekryn lomakkeella , työavain 301368.

Lisätietoja

www.kirkkonummi.

Tutustu työnantajaan

Tiedustelut sähköpostitse: varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAPALVELUJEN TOIMIALA, Varhaiskasvatus, Suomenkieliset varhaiskasvatuspalvelut
Osoite: ., 02400 Kirkkonummi

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka. Tutustu meihin osoitteessa www.kirkkonummi.