Varhaiskasvatuksen opettaja - Ulvilan kaupunki

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät varhaiskasvatuksessa ajalla 3.11.20-6.6.21. Varhaiskasvatuksen opettajan ensisijainen sijoituspaikka on Vuoropäiväkoti PeltoWilla, joten työ sisältää myös vuorotöitä.

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Palkkaus ja työaika määräytyvät KVTES:n mukaan.

Ennen työn alkamista on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.
Valmistuvat otetaan ehdollisesti huomioon hakijoina.

Ensisijainen haku Kuntarekry.fi -sivujen kautta. Hakemukseen tulee liittää pdf -tiedostona jäljennökset tutkintotodistuksista.

Mikäli sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, hakemuksen voi lähettää sähköpostitse pia.paulamaki@ulvila.fi tai osoitteeseen: Päiväkoti PeltoWilla, Pia Paulamäki, Kiltatie 1, 28450 Vanha-Ulvila. Kuoreen merkintä "Varhaiskasvatuksen opettajan sijaisuus".


Ulvilassa varhaiskasvatus on perheiden tarpeisiin oikea-aikaisesti vastaavaa palvelua, jossa toimimme yhteistyössä huoltajien ja monialaisten toimijoiden kanssa. Laatutavoitteenamme on lapsen itseluottamuksen ja vuorovaikutustaitojen tukeminen sekä lapsen oppimaan innostaminen. Panostamme turvalliseen ja viihtyisään oppimisympäristöön sekä varhaisen tukemisen kautta ennaltaehkäisevään toimintatapaan. Tervetuloa pätevän, osaavan, kehittämiskykyisen henkilöstömme joukkoon.

Lisätietoja

http://www.ulvila.fi

Tutustu työnantajaan

Päiväkodin johtaja Pia Paulamäki , yhteydenotot mielellään sähköpostitse pia.paulamaki@ulvila.fi tai vaihtoehtoisesti puh. 0400134903

Sivistyksen toimiala, Varhaiskasvatus
Osoite: Kiltatie 1, 28450 Vanha-ulvila

Ulvila on Suomen vanhimpia kaupunkeja. Kaupunkioikeusasiakirja on vuodelta 1365. Nykyisin kaupunki tunnetaan automaatioteollisuuden ja -osaamisen merkittävänä keskittymänä. Asukkaita kaupungissa on noin 13 300.

Ulvilan kaupunki on savuton työpaikka.