Varhaiskasvatuksen opettaja - Kuopion kaupunki

Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualueella, varhaiskasvatuspalveluissa Petosenmutkan päiväkodissa on haettavana määräaikainen varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä 31.5.2021 saakka. Tehtävä täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

Tehtävänkuvaus: Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät.
Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä Petosenmutkan päiväkodissa pienten vuorohoitoryhmässä.

Kelpoisuusehdot: Varhaiskasvatuslain 240/2018 26 §:n mukainen vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, tai jota on täydennetty mainituilla opinnoilla. Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen mukaiset hakijat, esiopetuskelpoisuus.

Työaika: 38,25 t/vko

Palkka: 2 606,87 €/kk (tva2)

Tehtävä täytössä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää valitun on toimitettava 30 päivän kulueessa päätöksen tiedoksisaannista lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote (ei saa olla 6 kuukautta vanhempi).

Lisätietoja

http://www.kuopio.fi/paivahoito

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa Petosenmutkan päiväkodinjohtaja Anne Kaikkonen, p. 044-718 3765.

Kuopion kaupunki, Kasvun ja oppimisen palvelualue, Varhaiskasvatuspalvelut, Petosenmutkan päiväkoti
Osoite: Kuopio

Kuopio on lähes 118 000 asukkaan yliopistokaupunki, jossa on tasokkaat hyvinvointi-, koulutus- ja kulttuuripalvelut ja harrastusmahdollisuudet. Kuopiossa voi helposti toteuttaa unelmansa järvenranta-asumisesta lähellä palveluja.