Varhaiskasvatuksen opettaja - Vieremän kunta

Vieremän varhaiskasvatus hakee varhaiskasvatuksen opettajaa vakinaiseen toimeen. Toimen nykyinen sijoituspaikka on päiväkoti Nuppula. Nuppulassa on jokaisessa lapsiryhmässä myös vuorohoidon lapsia, joten työssä tarvitaan hyvää organisointikykyä. Tehtävään haetaan varhaiskasvatuksen kehittämistyöstä kiinnostunutta ammattilaista, jolla on jo mielellään kokemusta alalta. Arvostamme hyviä tiimityöskentelytaitoja, innovatiivisuutta ja joustavuutta. Kelpoisuutena varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai lastentarhanopettajan tutkinto. Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kelpoisuuden antaa myös sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot tai sosionomin tutkinto, jota on täydennetty edellä mainituilla opinnoilla. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Toimeen valitun on toimitettava todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Toimen täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 25.9.2020 klo 12 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi tai postitse osoitteeseen Vieremän kunta / Varhaiskasvatus, Myllyjärventie 1, 74200 Vieremä.

Lisätietoja

http://www.vierema.fi/varhaiskasvatus

Tutustu työnantajaan

Varhaiskasvatuksen johtaja Riikka Marin puh. 040 861 0281, riikka.marin@vierema.fi, varhaiskasvatuksen vastaava opettaja Marja-Leena Timonen puh. 040-590 5048, marja-leena.timonen@vierema.fi.

Vieremän kunta, Sivistyspalvelut, Varhaiskasvatus, Päiväkoti Nuppula
Osoite: Härköniementie 16, 74200 Vieremä

Vieremä on noin neljäntuhannen asukkaan vetovoimainen, vireä ja yrittäjämyönteinen kunta Pohjois-Savossa. Vieremälle on muodostunut vahva metalliteollisuuden keskittymä sekä lisäksi kunta on maidon suurtuottaja. Pienenä maaseutukuntana Vieremä on turvallinen paikka asua ja elää. Lisäksi yhteisöllisyys näkyy arjessa monin tavoin. Tehdään yhdessä-ajattelu elää vahvana tänäkin päivänä.