Varhaiskasvatuksen opettaja - Nokian kaupunki

Alhoniityn päiväkotiin etsitään varhaiskasvatuksen opettajan sijaista 2-5 -vuotiaiden lasten ryhmään ajalle 21.12.20 - 31.5.21. Varhaiskasvatuksen opettaja johtaa lapsiryhmänsä toiminnan pedagogiikan toteutumista ja vastaa lapsiryhmänsä toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Hän toimii jäsenenä yksikkönsä pedagogisessa ohjausryhmässä ja vastaa osaltaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen pedagogiikan toteuttamisesta ja sen kehittämisestä.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään on vähintään kasvatustieteiden kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Kelpoisuuden tehtävään antaa myös sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet, vähintään 60 op. laajuiset opinnot (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 26 §).

Varhaiskasvatuksen opettaja toimii oman tiiminsä pedagogisena johtajana ja vastaa lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman, esiopetussuunnitelman, ryhmän toimintasuunnitelman sekä esiopetuksen vuosisuunnitelman laatimisesta, toteutuksesta ja arvioinnista. Hän vastaa lapsen havainnoinnista ja käyttää tarvittaessa eri arviointimenetelmiä sekä vastaa pedagogisesta dokumentoinnista.

Varhaiskasvatuksen opettaja tunnistaa lapsen tuen tarpeen ja vastaa tarvittavien tukitoimien käynnistämisestä ja toteuttamisesta. Hän vastaa huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti sekä toimii moniammatillisissa verkostoissa ja vastaa tiedonsiirrosta.

Pätevien hakijoiden puuttuessa myöskin alan opiskelijat huomioidaan.

Tehtävään valittavan on esitettävä rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote ennen tehtävän vastaanottamista.

Tutustu työnantajaan

Henna Heikkilä
henna.heikkila@nokiankaupunki.fi
p. 044 906 1200

Nokian kaupunki, Sivistyspalvelut, Varhaiskasvatus, Alhoniityn päiväkoti
Osoite: Laajanojankatu 30, 37130 Nokia

Alhoniityn päiväkotiin etsitään varhaiskasvatuksen opettajan sijaista 2-5 -vuotiaiden ryhmään ajalle 21.12.20 - 31.5.21.

Alhoniityn päiväkoti on Nokialla ainoa kunnallinen Vihreän lipun päiväkoti. Vihreä lippu on päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelma. Lisäksi Vihreä lippu on kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki.

Otamme huomioon lapsen yksilöllisen levontarpeen. Lasten, jotka eivät enää tarvitse päiväunia, on mahdollista levätä ja oppia rentoutumaan Rentolassa. Olemme mukana Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa sekä Kumppanuuspäiväkotiverkostossa Tampereen yliopiston kanssa.

Yksikössämme on vahvasti lisätty digitaalisuutta laitehankinnoilla ja henkilöstön koulutuksella.

Arvostamme koulutusta ja henkilöstömme kouluttautuu aktiivisesti sekä jakaa oppimaansa muulle työyhteisölle.

Pätevien hakijoiden puuttuessa myöskin alan opiskelijat huomioidaan.