Varhaiskasvatuksen opettaja - Kemijärven kaupunki

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan SEITSEMÄÄ VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAA 1.1.2021 alkaen toistaiseksi tai sopimuksen mukaan.

Tehtävässä edellytetään varhaiskasvatuksen pedagogista osaamista sekä työotetta. Lisäksi odotamme hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja sekä aktiivista ja positiivista asennetta työntekoon. Arvostamme joustavuutta ja innostunutta otetta toiminnan kehittämiseen.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valinnassa noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus taikka sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot sen laajuisina kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään (laki 272/2005).

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Hakemuksia ei palauteta.

Maksamme rekrytointilisää 300 €/kk 31.8.2021 saakka kaupunginhallituksen päätöksen 24.6.2019 § 240 mukaisesti kelpoisuusehdot täyttäville varhaiskasvatuksen opettajille.

Hakemus toimitetaan 11.12.2020 klo 15 mennessä Kuntarekryyn (työavain 321186) tai Kemijärven kaupungin kirjaamon osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä VAKA OPETTAJA.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset, työ- ja palvelutodistukset sekä kirjaamoon toimitettavaan hakemukseen lisäksi ansioluettelo.

Työhaastattelu on mahdollista toteuttaa myös etäyhteyden kautta.

Ensisijaisesti toivomme hakemusta Kuntarekryyn, www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja

http://www.kemijarvi.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuspäällikkö Marja-Leena Karjalainen P. 040 861 6486 tai marja-leena.karjalainen@kemijarvi.fi.

Varhaiskasvatuspalvelut
Osoite: Värjärintie 4, 98100 Kemijärvi

Kemijärvi on n. 7 400 asukkaan tuntureiden kaupunki taivaan tulien loisteessa. Vesistöjen ympäröimänä Kemijärvi tarjoaa asukkailleen ja matkailijoille loistavat harraste- ja ajanviettomahdollisuudet sekä viihtyisän asuinympäristön.