Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualueella, varhaiskasvatuspalveluissa Hiltulanlahden päiväkodissa on haettavana varhaiskasvatuksen opettajan määräaikainen tehtävä ajalle 30.6.2021 saakka. Sijaisuus alkaa sopimuksen mukaan.

Tehtävänkuvaus: Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät.

Kelpoisuusehdot: Varhaiskasvatuslain 240/2018 26 §:n mukainen vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, tai jota on täydennetty mainituilla opinnoilla. Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen mukaiset hakijat, esiopetuskelpoisuus luetaan eduksi.

Työaika: 38,25 t/vko

Palkka: 2 499,77 €/kk (tva1) ja 2 606,87 €/kk (tva2)

Tehtävä täytössä voidaan noudattaa koeaikaa.

Tehtävää valitun on toimitettava 30 päivän kulueessa päätöksen tiedoksisaannista lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote (ei saa olla 6 kuukautta vanhempi).

Haastatteluaikataulu: Heti sopivan hakijan ilmaantuessa

Lisätietoja

http://www.kuopio.fi/paivahoito
https://kuopiohighlights.fi/

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa Hiltulanlahden päiväkodinjohtaja Riitta Nissinen, p. 044-718 5832 tai varajohtaja Eeva-Liisa Mali 044 718 5817.

Kuopion kaupunki, Kasvun ja oppimisen palvelualue, Varhaiskasvatuspalvelut, Hiltulanlahden päiväkoiti
Osoite: Kuopio

Kuopio on lähes 118 000 asukkaan yliopistokaupunki, jossa on tasokkaat hyvinvointi-, koulutus- ja kulttuuripalvelut ja harrastusmahdollisuudet. Kuopiossa voi helposti toteuttaa unelmansa järvenranta-asumisesta lähellä palveluja.

Kuopion kaupunki - Savuton työpaikka