Varhaiskasvatuksen opettaja - Keravan kaupunki

Keravan kaupungin kasvatuksen ja opetuksen toimialalla on haettavana määräaikainen varhaiskasvatuksen opettajan toimi 15.02.2021 - 30.07.2021

Toimipiste palvelussuhteen alkaessa on Savenvalajan vuoropäiväkoti. Opettaja tekee pääsääntöisesti päivävuoroa. Halutessaan mahdollisuus myös joihinkin muihin vuoroihin (esim. iltavuoro tai lauantai).

Savenvalajan päiväkoti tarjoaa keravalaisille lapsiperheille ympärivuorokautista opetusta, kasvatusta ja hoitoa lämminhenkisessä ympäristössä huomioiden perheiden erilaiset hoidon tarpeet. Toiminta perustuu tiiviiseen yhteistyöhön huoltajien kanssa.

Keravalla tarjoamme sinulle varhaiskasvatuksen toimintaympäristön, jossa kaikki on lähellä: luonto päivittäisenä oppimisympäristönä sekä kaupungin monipuoliset mahdollisuudet liikunta- ja kulttuurikasvatukseen. Tarjoamme myös kasvatuksen ja opetuksen yhteisön, joka toimii pedagogiikan edelläkävijänä. Kaikki keravalaiset päiväkodit ovat muuttaneet pedagogista toimintakulttuuria syväoppimisen menetelmillä.

Näin onnistut tehtävässä:
Toivomme hakijalta hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä sensitiivistä työotetta ja innokasta tekemisen meininkiä positiivisella työotteella. Etsimme ulospäinsuuntautunutta henkilöä, jolla on työelämän perussäännöt hallussa.

Tule meille työkaveriksi, tarjoamme sinulle mahdollisuuden päästä vaikuttamaan keravalaisten lasten hyvinvointiin omien vahvuuksiesi mukaisesti. Keravalla sinua odottaa innokas ja energinen ammattilaisten joukko. Kerava on pieni, suuri kaupunki, jossa toimintaympäristö on sopivan kokoinen ja yhteistyö tiivistä. Kaupunki tarjoaa hyvät puitteet kasvatukselle ja opetukselle sekä niiden kehittämiselle. Meille erityisen tärkeitä asioita ovat hyvinvointi, osallisuus ja vuorovaikutuksellinen toimintakulttuuri sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen oppimisessa.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) 6. luvun mukaisesti. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös epäpätevät hakijat voidaan huomioida.

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) perusteella rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja

https://kerava.fi/
http://bit.ly/kaupunkistrategia

Tutustu työnantajaan

Päiväkodinjohtaja Salla Kuisma p. 040 318 3593, (etunimi.sukunimi@kerava.fi)

Kasvatuksen ja opetuksen toimiala
Osoite: Savenvalajankatu 1, 04200 Kerava

Kerava on pääkaupunkiseudun pohjoinen kärki. Alle puolessa tunnissa Helsingin keskustasta pääset meille, vehreään puistojen ja ihmisten pikkukaupunkiin. Kerava on kekseliään ja kestävän kehityksen edelläkävijä, hyvän elämän kaupunki. Tämän mahdollistavat kaupungin noin 1800 osaavaa ja arvostettua työntekijää. Noin 37 000 asukkaan Keravan saavutat helposti niin pääradan junalla kuin autoillenkin.

Kasvatuksen ja opetuksen toimialalla työskentelee noin 800 varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ammattilaista.