Varhaiskasvatuksen opettaja - Oulaisten kaupunki

Haemme kahta varhaiskasvatuksen opettajaa ajalle 15.3.-31.7.2021.

Laadukkaan varhaiskasvatuksen kivijalkana arvostamme kasvattajan ja lapsen välistä hyvää ja lämmintä vuorovaikutusta, työyhteisön yhteisesti sovittua arvopohjaa sekä pedagogista suunnittelua, kehittämistä ja arviointia.

Toivomme sinulta innostuneisuutta, kehittävää ja motivoitunutta työotetta sekä hyviä yhteistyötaitoja.

Kelpoisuusvaatimus tehtävään on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot, 60 op. Myös opiskelujen loppuvaiheessa olevat opiskelijat otetaan huomioon.

Ennen tehtävän vastaanottamista on toimitettava lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa osoitteella: Oulaisten sivistystoimisto, Lautatarhankatu 7 B, 86300 Oulainen.

Lisätietoja

http://www.oulainen.fi

Tutustu työnantajaan

Varhaiskasvatuksen johtaja Henna Nabb, puh. 044-4793287, e-mail: henna.nabb@oulainen.fi

Oulaisten kaupunki, Sivistyskeskus
Osoite: Lautatarhankatu 7 B, 86300 Oulainen

Oulainen on tyytyväisten ihmisten elinvoimainen kaupunki. Oulaisissa hyvinvointi kuuluu jokaiselle kaikissa elämäntilanteissa, palveluiden ääressä, työssä ja vapaa-ajalla. Oulaisissa on hyvät edellytykset asumiselle, elinkeinoelämälle, monipuolisille palveluille ja kolmannen sektorin toiminnalle.