Varhaiskasvatuksen opettaja - Kurikan kaupunki

Kurikan kaupungin sivistystoimessa on haettavana 16.4.2021 klo 12.00 mennessä

varhaiskasvatuksen opettajan toimi varhaiskasvatuksessa 1.8.2021 lukien toistaiseksi, alkusijoituspaikka Kankaan päiväkodin esiopetusryhmä.

Edellytämme esiopetuksessa toimivan varhaiskasvatuksen opettajan toimeen esiopettajan pätevyyttä (986/1998 7 § / 540/2018 26 §)

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Esiopetusta ohjaa valtakunnallinen ja paikallinen esiopetussuunnitelma. Lasten kanssa toimimisen lisäksi työn onnistumisen mahdollistaa arvostava ja lämminhenkinen vuorovaikutusosaaminen lasten, heidän huoltajien sekä työyhteisön ja monialaisen yhteis-työverkoston kanssa. Lisäksi innovoiva ja kehittämismyönteinen työote sekä vahva pedagoginen osaaminen on oleellinen osa työtä. Tällaista osaamista me arvostamme.

Tointa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset ja keskeiset työtodistukset. Kelpoisuus tulee ilmoittaa selkeästi myös vapaamuotoisessa hakemuksessa. Hakea voi myös kirjallisesti, jolloin hakemukset liitteineen lähetetään sivistysjohtajalle osoitettuna osoitteella: Kurikan kaupunki, kirjaamo, PL 500, 61301 Kurikka. Hakemuksia ei palauteta.

Toimessa on neljän kuukauden koeaika. Valitun tulee esittää lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valinnan tiedoksisaannista. Palk-ka KVTES:n mukaan

Lisätietoja

http://www.kurikka.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja: päiväkodinjohtaja Marianne Mäkelä 044 762 8110

Kurikan kaupunki, Sivistystoimi, Varhaiskasvatus
Osoite: Leheläntie 1, 61300 Kurikka

Kurikka tarjoaa asukkailleen monipuoliset ja laadukkaat palvelut kaikkiin elämänvaiheisiin. Kaupungissa on vahva yrittäjäperinne, ja suurimpia toimialoja ovat maatalous sekä metalli- ja huonekaluteollisuus. Kurikka on pinta-alaltaan Etelä-Pohjanmaan suurin ja väkiluvultaan (n. 21 000) maakunnan toiseksi suurin kaupunki. Katso lisää: www.kurikka.fi, Facebook ja Instagram: Kurikan kaupunki

Sinulle suositellut työpaikat