Varhaiskasvatuksen opettaja - Sotkamon kunta

Varhaiskasvatuksen opettajan vakituinen toimi 4-5-vuotiaiden ryhmässä 1.8.2021 alkaen. Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesta pedagogiikan kehittämisestä ja toteuttamisesta omassa ryhmässään.

Kelpoisuusehtona on varhaiskasvatuslaissa määritelty varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja tiimityön taitoja sekä kykyä huomioida eri ikäisten lasten tarpeet sekä ryhmässä että yksilöinä. Arvostamme sensitiivistä työotetta, kehittämismyönteisyyttä ja innokkuutta osallistua koko varhaiskasvatuksen yhteiseen kehittämiseen. Joustava työote on vuoropäiväkodissamme tärkeä taito. Erityisosaamiset huomioidaan.

Ennen työsopimuksen solmimista valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus ja esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain ( 504/2002) mukainen ote.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Reeta Niskanen, päiväkodinjohtaja p. 044 7502730

Lisätietoja

Käpymetsän päiväkoti

Sotkamo on monipuolisuudellaan kuntien kärjessä. Sotkamon monipuolisuus perustuu hyviin palveluihin, vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin, elinkeinoelämän kehittämiseen ja kunnan kehittämisaktiivisuuteen.

Sotkamon kunta on valittu kehittämään UNICEFin lapsiystävällinen kunta- mallia ensimmäisenä Kainuusta. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja kansainväliseen Child Friendly City-malliin ja se auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista.

Sotkamossa halutaan kehittämistyössä kiinnittää huomiota erityisesti lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen, yhteistyöverkoston tiivistämiseen ja harrastamisen tukemiseen. Lisäksi lapsivaikutusten arviointi otetaan osaksi kaikkea kunnallista päätöksentekoa.

Sotkamon kunta on vuosien mittaan saanut yrittäjämyönteisimmän, imagoltaan parhaan, luovimman kunnan ja monet muut tunnustukset. Sotkamossa bisneksen tekemisen vireys ja luonnonläheisyys viihtyvät vierekkäin.


Osoite: Alkulantie 15 F, 88600 Sotkamo

Sinulle suositellut työpaikat