Varhaiskasvatuksen opettaja - Lahden kaupunki

Etsimme Kytölän päiväkotiin VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAA 4-5-vuotiaiden ryhmään ajalle 2.8.2021 - 31.7.2022. Valoisa ja viihtyisä päiväkotimme on valmistunut vuonna 2008 ja sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Päiväkodissamme on paljon pienryhmätiloja, oma ateljee ja sali, jotka mahdollistavat monipuolisen toiminnan ja yhteistyön erilaisissa kokoonpanoissa. Päiväkodin pihalla on leikkivälineiden lisäksi mahdollisuus pyöräilyyn, pelailuun ja luontoliikuntaan. Läheinen harju ja kosteikko ovat osa luonnonläheistä oppimisympäristöämme. Niiden lisäksi lähimetsät ja leikkikentät ovat ahkerassa käytössä ympäri vuoden. Toimintamme pohjautuu Lahden kaupungin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmiin. Toimintamme painopistealueet ovat luonto ja ympäristö. Olemme mukana Vihreä Lippu -toiminnassa.

Varhaiskasvatuksen opettajan työtehtäviin kuuluu pedagogisen vastuun ottaminen lapsiryhmän toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja arvioinnista Lahden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.

Toivomme, että omaat sensitiivisen työotteen lasten kehityksen tukemiseen, positiiviset vuorovaikutustaidot tiimityön kehittämiseen ja yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa. Olet joustava ja sinulla on taidot ryhmän hallintaan. Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslaissa määritellyt kelpoisuusehdot. Eduksi luetaan kokemus vastaavasta työstä.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköisen hakemuksesi liitteeksi. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikostaustaote ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus. Koeaika on 5 kuukautta.

Hakemukset Kuntarekry.fi-järjestelmän kautta viimeistään 21.6.2021 klo 9.00.

Varhaiskasvatus kuuluu sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalveluiden järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/paivakodit/kytolan-paivakoti/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Päiväkodin johtaja, Reeta Valjento, 050 398 5483

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Kytölän päiväkoti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Heinlammintie 80, 15230 Lahti

Sinulle suositellut työpaikat