Varhaiskasvatuksen opettaja - Sallan kunta

Kinttalanharjun kodinomaisen varhaiskasvatuskeskuksen tekemisen keskiössä on kiireettömyys, perushoito ja leikki. Haemme vakituiseen virkaan kolmea lapsirakasta

VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAA

Pedagogisesti painottuneen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuuden keskiössä on lapsi, hänen vahvuutensa, kiinnostuksen kohteensa sekä tarpeensa. Vastaat eri ikäryhmien pedagogisen toiminnan edistämisestä, tuet lapsen oman identiteetin rakentumista ja vahvistat luontosuhdetta. Tulet toteuttamaan Sallan kunnan 'Meijän pedagogiikka'-suunnitelmaa, jota rakennetaan henkilöstön, huoltajien ja lasten yhteistyön tuloksena.

Sovitko joukkoomme?

Meille on tärkeää löytää joukkoomme samat arvot allekirjoittavia tekijöitä. Meillä hoidon peruslähtökohtana on lapsilähtöisyys: aito läsnäolo sekä lämmin vuorovaikutus. Kaikessa toiminnassa huomioidaan ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävän elämäntavan välttämättömyys: painotamme arjen valinnoissamme vastuullista suhtautumista luontoon ja ympäristöön. Parhaat tulokset syntyvät yhdessä töitä tekemällä, joten toimintaamme ohjaa avoin, arvostava ja tasavertainen kohtaaminen.

Salla tarjoaa lapsille rikkaan ja monipuolisen oppimisympäristön sekä mahdollisuuksia elämykselliselle toiminnalle ja oppimiselle lähellä luontoa. Luonto tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia leikkiin ja tutkimiseen. Käytämme varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa myös tieto- ja viestintäteknologiaa osana monipuolista ja lasta osallistavaa oppimisympäristöä.

Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännöksen (75§) mukainen kelpoisuus. Ennen tehtävän vastaanottamista on toimitettava lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ja lääkärintodistus terveydentilasta. Lisäksi odotamme tehtävään valituilta sujuvaa suomen kielen taitoa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n (hinnoittelutunnus 05VKA044) mukaan ja tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Sallan kunnassa rekrylisää tähän tehtävään maksetaan 80 € / kk.

Hakemukset pyydetään jättämään 28.6.2021 klo 12 mennessä ohessa olevan linkin kautta.

Lisätietoja

http://www.salla.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Varhaiskasvatuspalveluiden johtaja Jarna Pennanen puh. 040 759 0171
sähköposti: etunimi.sukunimi@salla.fi

Lisätietoja

Sivistyspalvelut

Sallan sivistyspalvelut

Olemme nostaneet sivistyspalvelumme keskeiseksi osaksi kunnan elinvoimaa ja tulevaisuuden rakentamista osaamiseen ja koulutukseen perustuen.

Sivistyspalveluidemme toimintakulttuurin perustana on oppiva yhteisö, jossa aikuiset ja lapset oppivat toisiltaan. Toiminta perustuu tasa-arvoisuuteen, kaikkien osallisuuteen, yhteistyöhön ja toisten huomioimiseen. Osallistavassa toimintakulttuurissa kiinnitetään huomiota vuorovaikutukseen sekä yhteistyöhön. Ydinajatuksena on ”neljän koon periaate”: kohtaa, kuuntele, keskustele ja kannusta, joka on yhteinen koko Sallan kunnan sivistyspalveluissa. Erityisen ylpeitä olemme opiskeluhuollon ja oppimisen tuen palveluistamme, jota toteuttavat henkilöstön kanssa yhdessä sivistyspalveluiden psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja, erityisopettajat ja koulunkäynninohjaajat.

Olemme aktiivisesti sitoutuneet 2032 ilmastohankkeeseen ja haluamme yhdistää ihmiset taisteluun ilmastonmuutosta vastaan.


Osoite: Postipolku 3, 98900 Salla

Sinulle suositellut työpaikat