Varhaiskasvatuksen opettaja - Lahden kaupunki

Etsimme Kilpiäisten päiväkotiin VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAA 3-5-vuotiaiden ryhmään ajalle 23.8.2021 - 30.6.2022.

Kilpiäisten päiväkoti tarjoaa hoitoa laajennetulla aukiololla 5.00-23.00 lasten hoidon tarpeen mukaisesti arkipäivisin. Kilpiäisten päiväkoti sijaitsee hyvien bussiyhteyksien varrella. Päiväkodissa on viisi lapsiryhmää.

Varhaiskasvatuksen opettajan työtehtäviin kuuluu pedagogisen vastuun ottaminen lapsiryhmän toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja arvioinnista Lahden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.

Omaat sensitiivisen työotteen lasten kehityksen tukemiseen, positiiviset vuorovaikutustaidot tiimityön kehittämiseen ja yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa. Olet joustava ja sinulla on taidot ryhmän hallintaan.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslaissa määritellyt kelpoisuusehdot. Eduksi luetaan kokemus vastaavasta työstä.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköisen hakemuksesi liitteeksi. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikostaustaote ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus. Koeaika on 5 kuukautta.

Hakemukset Kuntarekry.fi-järjestelmän kautta viimeistään 6.8.2021 klo 15.00 mennessä.

Varhaiskasvatus kuuluu sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalveluiden järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/paivakodit/kilpiaisten-paivakoti/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

25.7.2021 alkaen päiväkodin johtaja Sirpa Tiihonen p. 050 343 6556

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Kilpiäisten päiväkoti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Huvikatu 2 a, 15240 Lahti

Sinulle suositellut työpaikat