test

Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualueella, varhaiskasvatuspalveluissa Maljapuron päiväkodissa on haettavana varhaiskasvatuksen opettajan määräaikainen tehtävä ajalle 3.1.2022-31.7.2022.

Tehtävänkuvaus: Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät 3-5 vuotiaiden ryhmässä.

Kelpoisuusehdot: Varhaiskasvatuslain 240/2018 26 §:n mukainen vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, tai jota on täydennetty mainituilla opinnoilla. Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen mukaiset hakijat.

Työaika: 38,25 t/vko.

Palkka: 2524,77€/kk.

Tehtävä täytössä voidaan noudattaa koeaikaa.

Tehtävään valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote (ei saa olla 6 kuukautta vanhempi).

Lisätietoja

http://www.kuopio.fi/paivahoito
https://kuopiohighlights.fi/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Päiväkodin johtaja Ira-Maaria Hämäläinen 044 7183485, ira-maaria.hamalainen@kuopio.fi

Lisätietoja

Kuopion kaupunki, Kasvun ja oppimisen palvelualue, Varhaiskasvatuspalvelut

Kuopio on lähes 118 000 asukkaan yliopistokaupunki, jossa on tasokkaat hyvinvointi-, koulutus- ja kulttuuripalvelut ja harrastusmahdollisuudet. Kuopiossa voi helposti toteuttaa unelmansa järvenranta-asumisesta lähellä palveluja.


Osoite: 70100 Kuopio
Kuopion kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat