test
Varhaiskasvatuksen opettaja - Lahden kaupunki

Etsimme Palokunnantien päiväkotiin VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN sijaista ajalle 7.2.2022 - 16.12.2022. Tehtävään kuuluu ryhmän pedagogisen toiminnan suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen.

Palokunnantien päiväkoti sijaitsee Kärpäsen kaupunginosassa Salpausselän kupeessa. Meillä ilmapiiri on lasta ja lapsuutta arvostava. Pieni päiväkotimme luo hyvät edellytykset lasten keskinäisille kaverisuhteille sekä turvallisille aikuissuhteille. Meillä lasten päivä sisältää sopivassa suhteessa leikkiä, liikkumista, tutkimista sekä taiteellista kokemista ja ilmaisemista.

Päiväkotimme suuri piha puineen ja kivineen kannustaa lapsia omaehtoiseen leikkimiseen ja liikkumiseen. Monimuotoinen pihamme sopii myös erinomaisesti luonnon havainnoimiseen ja tutkimiseen eri vuodenaikoina.

Salpausselän upeat maastot ovat lähiympäristöämme. Retkeilemme lasten kanssa eri vuodenaikoina, jotta lapset saavat mahdollisuuden kokea ja oivaltaa luonnon ilmiöitä, monimuotoisuutta ja kauneutta.
Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (varhaiskasvatus) tai varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen mukainen koulutus. Myös alan opiskelijat voidaan huomioida.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköisen hakemuksesi liitteeksi. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikostaustaote ennen tehtävän vastaanottamista. Koeaika on 5 kuukautta. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus.

Hakemukset Kuntarekry.fi-järjestelmän kautta viimeistään 24.1.2022 klo 15.00.

Varhaiskasvatus kuuluu sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalveluiden järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/paivakodit/palokunnantien-paivakoti/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Päiväkodin johtaja Josefiina Marola, p. 050 398 5479

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Palokunnantien päiväkoti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Palokunnantie 3, 15800 Lahti
Lahden kaupunki - Vastuullinen työnantaja

Sinulle suositellut työpaikat