Skip to main content
test

Varhaiskasvatuksen opettaja

Haemme varhaiskasvatuksen opettajaa vakinaiseen työsuhteeseen. Sijoituspaikkana on Päiväkoti Riekko, saamenkielinen ryhmä. Työ alkaa 1.12.2022.

Tehtävässä edellytetään hyvää saamen kielen taitoa ja saamen kulttuurin tuntemusta sekä varhaiskasvatuksen pedagogista osaamista ja työotetta. Lisäksi odotamme hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja sekä aktiivista ja positiivista asennetta työntekoon. Arvostamme joustavuutta ja innostunutta otetaan toiminnan kehittämiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan tehtäviin on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus (varhaiskasvatuslaki 540/2018 § 26 tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, AMK), johon tulee sisältyä varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot sen laajuisina kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään (laki 272/2005). Käytännön työkokemus katsotaan eduksi.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Toimeen valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Toimen täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Työnantajana Enontekiön kunta on savuton.

Hakemus ansioluetteloineen tulee toimittaa 31.10.2022 kello 16.00 www.kuntarekry.fi

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen päällikkö Sarita Helttunen, p. 040 5694114, sarita.helttunen@enontekio.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Varhaiskasvatuksen päällikkö Sarita Helttunen, p. 040 5694114, sarita.helttunen@enontekio.fi

Lisätietoja

Varhaiskasvatus
Osoite: Ounastie 112 B, 99400 Enontekiö
Enontekiön kunta - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat