Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen opettaja - Mikkelin kaupunki

Varhaiskasvatuksen opettaja tai opettajaksi opiskeleva, tässä sinulle työ loppukevääksi ja kesäksi!

Haemme Mikkelin kaupungin varhaiskasvatukseen Naisvuoren päiväkotiin varhaiskasvatuksen opettajaa ajalle 3.4. -31.7.2023. Tehtävä sijoittuu Revontulet -ryhmään. Päiväkotiin voi tutustua verkkosivuillamme www.oppiminen.mikkeli.fi

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kuuluu päävastuu lasten opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta sekä lapsiryhmän toiminnan pedagogisesta suunnittelusta ja arvioinnista. Varhaiskasvatuksen opettajan vastuulla on myös lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja arviointi. Varhaiskasvatuksen sosionomi tuo lisäksi osaamista sosiaalipedagogisesta toiminnasta sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamisesta. Hän voi toimia varhaiskasvatuksen asiantuntijana sosiaalipedagogisesta näkökulmasta ja vastaa lapsen tarvitseman sosiaalipedagogisen tuen toteutumisesta.

Odotamme työntekijöiltämme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja suhteessa lapsiin, huoltajiin ja työyhteisön jäseniin. Arvostamme innostunutta kehittävää työotetta ja ratkaisukeskeisyyttä.
Kelpoisuusvaatimuksena tehtäviin on varhaiskasvatuslain 26 §:n mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännökseen (75 §) mukaisesti: kasvatustieteen kandidaatti (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005). Kelpoisten hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää myös alan opintojen loppuvaiheessa olevalla henkilöllä.

Työaika on keskimäärin 38,25 tuntia/viikko.

Mikkelin kaupungissa on ilo kasvattaa. Tule mukaan rentoon ja aktiiviseen varhaiskasvattajien joukkoon. Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta, joustavasti lapsen ja perheen tarpeet huomioiden. Arvostamme pedagogista, kehittämismyönteistä ja sensitiivistä työotetta. Odotamme työntekijöiltämme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja suhteessa lapsiin, huoltajiin ja työyhteisön jäseniin. Varhaiskasvatustyötä ohjaavat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet ja paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma.

Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä. Hakuaika päättyy 2.4.2023 klo 15.00. Hakemukseen tulee liittää pdf -tiedostona kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus. Haastatteluita voidaan järjestää jo hakuaikana. Haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valituille asetetaan koeaika.

Lisätietoja

http://www.mikkeli.fi
https://fi.linkedin.com/company/mikkelin-kaupunki

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

vs. päiväkodin johtaja
Suvi Juutilainen
p. 044 794 5037
suvi.juutilainen(at)sivistys.mikkeli.fi

Lisätietoja

Mikkelin kaupunki, Varhaiskasvatus, Naisvuoren päiväkoti

Mikkeli on yhdistelmä urbaania ja maaseutumaista elämää Etelä-Savon sydämessä, kauniissa Järvi-Suomessa. Ihmisen kokoisessa Mikkelissä luovuus luo työtä ja hyvinvointia. Verraton elämänlaatu syntyy kunnioittamalla puhtaan luonnon kattausta: metsää, vettä ja ruokaa. Tasa-arvo, koulutus ja ylpeys omasta tekemisestä ovat aina olleet täällä hyvän elämän perustana. Edelläkävijöinä olemme varmoja tulevista saavutuksista ja luomme rohkeasti kehittyvän kaupungin tulevaisuutta.

Mikkelin kaupungilla työskentelee 2.200 työntekijää, joiden toiminnan ytimessä on kaupungin 53.000 asukaan palveleminen.

Mikkelin kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Päämajankatu 14, 50100 Mikkeli
Mikkelin kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat