Varhaiskasvatuksen opettaja (5), määräaikainen - Rauman kaupunki

Varhaiskasvatuksen opettaja (5), määräaikainen - Rauman kaupunki

Rauman kaupungin sivistystoimiala hakee viittä (5) varhaiskasvatuksen opettajaa määräaikaisiin tehtäviin ajalle 29.7.2019 - 31.5.2020 Papinpellon vuoropäiväkotiin. Arvostamme vuorohoidon työkokemusta, joustavuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja sitoutumista vuorotyöhön. Lisäksi arvostamme hakijan halua kehittää vuorohoitoa ja uutta toimintakulttuuria. Tehtävät ovat kaupunkikohtaisia ja ne saattavat vielä tulla hoidettaviksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään on varhaiskasvatuslain (540/2018) § 26 tai § 75 mukainen kelpoisuus.

Tehtävässä noudatetaan 5 kuukauden koeaikaa.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry).

Valitun on toimitettava nähtäväksi 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedonsaannista rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja

http://www.rauma.fi

Papinpellon vuoropäväkodin johtaja Miia Heino, puh. 044 481 1161, miia.heino@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Kanalinranta 3, PL 113, 26101 Rauma, kuoreen merkintä "Varhaiskasvatuksen opettaja, Papinpellon vuoropäiväkoti". Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Varhaiskasvatus, Papinpellon vuoropäiväkoti
Osoite: Itsenäisyydenkatu 5 C, Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan