Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen opettaja - Sotkamon kunta

Varhaiskasvatuksen opettajan toistaiseksi voimassa oleva tehtävä Päiväkoti Satuvakassa 1.8.2023 alkaen.

Kelpoisuusehtona Varhaiskasvatuslain 540/2018 26 § mukainen kelpoisuus. Kaikki varhaiskasvatuslain voimaan tullessa lastentarhanopettajan kelpoisuuden täyttävät ovat siirtymäsäännöksen nojalla kelpoisia toimimaan varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä koko työuransa ajan. Myös viimeistään vuoden kuluessa lain voimaantulosta yliopistoon tai ammattikorkeakouluun lastentarhanopettajan opintoihin hyväksytyt ovat kelpoisia kyseisiin tehtäviin, mikäli opinnot suoritetaan loppuun 31.7.2023 mennessä.

Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa yhdessä opettajakollegan kanssa varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesta pedagogiikan kehittämisestä ja toteuttamisesta omassa ryhmässään.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja tiimityön taitoja sekä kykyä huomioida eri ikäisten lasten tarpeet sekä ryhmässä että yksilönä. Arvostamme sensitiivistä työotetta, kehittämismyönteisyyttä ja innokkuutta osallistua sekä työyhteisön että koko varhaiskasvatuksen yhteiseen kehittämiseen. Positiivinen asenne ja joustava työote ovat tärkeitä taitoja. Kerrothan mahdollisesta erityisosaamisestasi.

Ennen työsopimuksen solmimista valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus ja esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen ote. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Lisätietoja

http://www.sotkamo.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Heikki Niskanen, päiväkodin johtaja, p. 044-7502194

Lisätietoja

Sotkamon kunta, Sivistyspalvelut

Sotkamo on monipuolisuudellaan kuntien kärjessä. Sotkamon monipuolisuus perustuu hyviin palveluihin, vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin, elinkeinoelämän kehittämiseen ja kunnan kehittämisaktiivisuuteen. Sotkamon kunta on vuosien mittaan saanut yrittäjämyönteisimmän, imagoltaan parhaan, luovimman kunnan ja monet muut tunnustukset.

Sotkamon kunta on valittu kehittämään UNICEFin lapsiystävällinen kunta -mallia ensimmäisenä kuntana Kainuusta. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja kansainväliseen Child Friendly City- malliin ja se auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. Sotkamossa halutaan kehittämistyössä kiinnittää huomiota erityisesti lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen, hyvinvoinnin haasteiden tunnistamiseen, yhteistyöverkoston tiivistämiseen ja harrastamisen tukemiseen. Lisäksi lapsivaikutusten arviointi otetaan osaksi kaikkea kunnallista päätöksentekoa.

Sotkamossa bisneksen tekemisen vireys ja luonnonläheisyys viihtyvät vierekkäin. Ota yhteyttä ja tutustu sotkamolaiseen tapaan toimia!


Osoite: Keskuskuja 4, 88610 Vuokatti

Sinulle suositellut työpaikat