Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen opettaja - Sotkamon kunta

Haemme varhaiskasvatuksen opettajaa vakituiseen tehtävään Käpymetsään 5-vuotiaiden Kurrejen ryhmään. Työssä noudatetaan yleistyöaikaa. Opettajana vastaat ryhmän pedagogisen toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä yhdessä muun tiimin kanssa.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja tiimityön taitoja sekä kykyä huomioida lasten tarpeet sekä ryhmässä että yksilönä. Arvostamme sensitiivistä työotetta, kehittämismyöntei-syyttä ja innokkuutta osallistua sekä työyhteisön että koko varhaiskasvatuksen yhteiseen kehittämiseen. Positiivinen asenne ja joustava työote ovat tärkeitä taitoja. Kokemus tuen tarpeisten lasten kanssa työskentelystä katsotaan eduksi. Kerrothan mahdollisesta erityis-osaamisestasi. Kelpoisuusehtona on varhaiskasvatuslaissa (540/2018) 26 §:ssä määritelty varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus.

Ennen työsopimuksen solmimista valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus ja esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain ( 504/2002) mukainen ote. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Reeta Niskanen, päiväkodinjohtaja, 044 7502730

Lisätietoja

Sotkamon kunta

Sotkamo on monipuolisuudellaan kuntien kärjessä. Sotkamossa halutaan kiinnittää huomio lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen. Lapsivaikutusten arviointi otetaan osaksi kunnallista päätöksentekoa.


Osoite: Alkulantie 15 F, 88600 Sotkamo

Sinulle suositellut työpaikat