Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen opettaja - Mikkelin kaupunki

Haemme Mikkelin kaupungin varhaiskasvatukseen varhaiskasvatuksen opettajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tehtävä sijoittuu aluksi Kalevankankaan päiväkotiin alle kolmevuotiaiden lasten ryhmään, työn aloitus 18.12.2023 tai sopimuksen mukaan. Tehtävä oli jo aiemmin haettavana, mutta hakuaikaa on jatkettu 7.12.2023 saakka. Mikkelin päiväkoteihin voi tutustua verkkosivuillamme www.oppiminen.mikkeli.fi

Päiväkotien yli kolmevuotiaiden lasten ryhmissä työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja yksi lastenhoitaja. Pienimpien lasten ryhmissä työskentelee yksi opettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Varhaiskasvatuksen sosionomi voi työskennellä opettajan työparina.

Palkattavan henkilön työtehtävät määrittyvät hänen koulutuksensa mukaan. Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kuuluu päävastuu lasten opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta sekä lapsiryhmän toiminnan pedagogisesta suunnittelusta ja arvioinnista. Varhaiskasvatuksen opettajan vastuulla on myös lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja arviointi. Odotamme työntekijöiltämme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja suhteessa lapsiin, huoltajiin ja työyhteisön jäseniin. Arvostamme innostunutta kehittävää työotetta ja ratkaisukeskeisyyttä.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtäviin on varhaiskasvatuslain 26 §:n mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännökseen (75 §) mukaisesti: kasvatustieteen kandidaatti (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005). Kelpoisuusvaatimuksena huomioidaan myös varhaiskasvatuksen sosionomin tutkinto, johon sisältyy 60 opintopisteen varhaiskasvatuksen opinnot.

Työaika on keskimäärin 38,25 tuntia / viikko.

Mikkelin kaupungissa on ilo kasvattaa. Tule mukaan rentoon ja aktiiviseen varhaiskasvatuksen ammattilaisten joukkoon. Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta, joustavasti lapsen ja perheen tarpeet huomioiden. Arvostamme pedagogista, kehittämismyönteistä ja sensitiivistä työotetta. Odotamme työntekijöiltämme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja suhteessa lapsiin, huoltajiin ja työyhteisön jäseniin. Varhaiskasvatustyötä ohjaavat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet ja paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma. Lapsiryhmissä työskentelee yksi tai kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja tai lastenhoitajia.

Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä. Hakuaika päättyy 7.12.2023 klo 15.00. Hakemukseen tulee liittää pdf -tiedostona kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus. Haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Haastatteluun voidaan kutsua jo hakuaikana.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valituille asetetaan koeaika.

Lisätietoja

http://www.mikkeli.fi
https://fi.linkedin.com/company/mikkelin-kaupunki

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Kalevankankaan päiväkoti:
päiväkodin johtaja Maarit Märkälä
040 129 4294
maarit.markala(at)sivistys.mikkeli.fi
apulaisjohtaja Katri Mansikka
040 129 4554
katri.mansikka(at)sivistys.mikkeli.fi

Lisätietoja

Mikkelin kaupunki, Varhaiskasvatus, Kalevankankaan päiväkoti

Mikkeli on yhdistelmä urbaania ja maaseutumaista elämää Etelä-Savon sydämessä, kauniissa Järvi-Suomessa. Ihmisen kokoisessa Mikkelissä luovuus luo työtä ja hyvinvointia. Verraton elämänlaatu syntyy kunnioittamalla puhtaan luonnon kattausta: metsää, vettä ja ruokaa. Tasa-arvo, koulutus ja ylpeys omasta tekemisestä ovat aina olleet täällä hyvän elämän perustana. Edelläkävijöinä olemme varmoja tulevista saavutuksista ja luomme rohkeasti kehittyvän kaupungin tulevaisuutta.

Mikkelin kaupungilla työskentelee 2.200 työntekijää, joiden toiminnan ytimessä on kaupungin 53.000 asukaan palveleminen.

Mikkelin kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Raviradantie 18, 50100 Mikkeli
Mikkelin kaupunki - Savuton työpaikka Mikkelin kaupunki - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat