Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen opettaja - Mikkelin kaupunki

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa on haettavana kolme (3) varhaiskasvatuksen opettajan toistaiseksi voimassa olevaa tehtävää Ristiinan päiväkodissa. Tehtävät täytetään 2.1.2024 alkaen. Työyksikkö voi muuttua työsuhteen aikana.

Ristiinan alueella otetaan uusi päiväkotikiinteistö käyttöön tammikuussa 2024. Lisäksi toimitaan pihapiirin kahdessa muussa rakennuksessa. Ristiinan päiväkoti on vuoropäiväkoti ja tarvittaessa avoinna 24/7. Lapsiryhmiä on yhteensä kahdeksan ja lisäksi kerran viikossa on yksi avoin päiväkotiryhmä. Varhaiskasvatuksen opettajien tehtävät sijoittuvat tuettuun ryhmään, 5-vuotiaiden ryhmään ja 1-5-vuotiaiden sisarusryhmään. Työaika vaihtelee klo 6.30-17.00 välillä. Päiväkodin verkkosivuihin voi tutustua osoitteessa www.oppiminen.mikkeli.fi

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kuuluu päävastuu lasten opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta sekä lapsiryhmän toiminnan pedagogisesta suunnittelusta ja arvioinnista. Varhaiskasvatuksen opettajan vastuulla on myös lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja arviointi.

Työaika on keskimäärin 38,25 tuntia/viikko.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain 26 §:n mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännökseen (75 §) mukaisesti: kasvatustieteen kandidaatti (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005). Mikkelin kaupungissa on ilo kasvattaa. Me Mikkelissä rakastamme uusia ideoita ja ennakkoluulotonta ajattelua. Olemme uskalias ja heittäytyvä tekijöiden yhteisö, jonka intohimona on kehittää ja kehittyä, innostaa ja innostua. Tule mukaan rentoon ja aktiiviseen varhaiskasvatuksen ammattilaisten joukkoon. Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta joustavasti lapsen ja perheen tarpeet huomioiden. Arvostamme pedagogista, kehittämismyönteistä ja sensitiivistä työotetta. Odotamme työntekijöiltämme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja suhteessa lapsiin, huoltajiin ja työyhteisön jäseniin. Varhaiskasvatustyötä ohjaavat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet ja paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma.

Mikkelin kaupunki mahdollistaa henkilöstölleen polkupyöräedun. Henkilöstöetuna on myös vuosittainen liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietu Epassilla ja kattava koulutustarjonta.

Tehtäviin haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä. Hakuaika päättyy 10.12.2023 klo 15.00.

Hakemukseen tulee liittää pdf -tiedostona kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus. Haastattelut järjestetään joulukuun aikana.

Haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Lisätietoja

http://www.mikkeli.fi
https://fi.linkedin.com/company/mikkelin-kaupunki

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Päiväkodin johtaja
Jaana Vartiainen
040 741 7059
jaana.vartiainen(at)sivistys.mikkeli.fi

Lisätietoja

Mikkelin kaupunki, Varhaiskasvatus, Ristiinan päiväkoti

Mikkeli on yhdistelmä urbaania ja maaseutumaista elämää Etelä-Savon sydämessä, kauniissa Järvi-Suomessa. Ihmisen kokoisessa Mikkelissä luovuus luo työtä ja hyvinvointia. Verraton elämänlaatu syntyy kunnioittamalla puhtaan luonnon kattausta: metsää, vettä ja ruokaa. Tasa-arvo, koulutus ja ylpeys omasta tekemisestä ovat aina olleet täällä hyvän elämän perustana. Edelläkävijöinä olemme varmoja tulevista saavutuksista ja luomme rohkeasti kehittyvän kaupungin tulevaisuutta.

Mikkelin kaupungilla työskentelee 2.200 työntekijää, joiden toiminnan ytimessä on kaupungin 53.000 asukaan palveleminen.

Mikkelin kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Muurikintie 3, 52300 Ristiina
Mikkelin kaupunki - Savuton työpaikka Mikkelin kaupunki - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat