Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen opettaja, 6 kpl - Liedon kaupunki

Liedon varhaiskasvatuksen toiminta perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja kehittävä arviointi, tekevät työstä mielekästä ja monipuolista. Meillä jokaisella varhaiskasvatuksen opettajalla on käytössään henkilökohtainen työpuhelin ja kannettava tietokone. Henkilöstön tukena toimii laaja-alaisia varhaiskasvatuksen erityisopettajia ja varhaiskasvatuksen toimintaterapeutti. Henkilöstöä yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä. Haemme sinua joukkoomme kehittämään toimintaamme.

Katso video "Töihin Liedon varhaiskasvatukseen" osoitteessa:
https://lieto.fi/palvelut-ja-asiointi/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/toiminta/

Määräaikaisia varhaiskasvatuksen opettajia haetaan seuraaviin yksiköihin:

1. Poutapilven päiväkodissa 2 määräaikaista varhaiskasvatuksen opettajan työsuhdetta 29.8.2022 - 22.6.2023. Päiväkoti sijaitsee Tarvasjoella hyvinvointipalvelukeskuksen yhteydessä. Päiväkodissa on 3 ryhmää ja esiopetusyksikkö sijaitsee Tarvasjoen yhtenäiskoululla. .

2. Tammentuvan päiväkodissa määräaikainen varhaiskasvatuksen opettajan työsuhde 5.9.2022 - 31.5.2023. Päiväkoti sijaitsee Liedon asemalla ja koostuu Tammentuvan päiväkodista (3 ryhmää) ja Pahkamäen esiopetusyksiköstä (2 ryhmää).

3. Loukilinnan päiväkodissa määräaikainen varhaiskasvatuksen opettajan työsuhde 29.8.2022 -22.6.2023. Päiväkoti koostuu 6 ryhmästä Loukinaisten koulun yhteydessä.

4. Taatilan esiopetusyksikössä määräaikainen varhaiskasvatuksen opettajan työsuhde 2.9.2022 - 31.5.2023. Taatilan 2 esiopetusryhmää sijaitsevat Taatilan koulun yhteydessä.

5. Jokilaakson vuoropäiväkodissa määräaikainen varhaiskasvatuksen opettajan työsuhde 29.8.2022 - 31.7.2023. Jokilaakson vuoropäiväkoti sijaitsee Liedon keskustan alueella ja siinä toimii esiopetusryhmän lisäksi 3 muuta ryhmää.

Tehtävä edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja lasten, vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja yhteistyötahojen kanssa. Suunnitelmallisuus ja organisointikyky auttavat laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumista. Oma-aloitteisuus ja joustavuus ovat työssämme tärkeää. Lisäksi vaaditaan pedagogista vastuunottoa ryhmän toiminnasta ja kasvatuksesta sekä työhön sitoutumista ja aktiivista työn kehittämishalukkuutta.

Päiväkodeissamme kuunnellaan ja arvostetaan lasta. Positiivinen pedagogiikka ohjaa toimintaamme. Painotamme toiminnassamme lapsilähtöistä työotetta ja toiminnan tavoitteena on liikkuva ja leikkivä lapsi. Arvostamme lämmintä vuorovaikutusta ja lapsen maailman ymmärtämistä.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain 540/2018 mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus). Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset todistukset pyydetään esittämään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Tehtävään valitun on ennen työsopimuksen allekirjoittamista esitettävä lain 504/2002 tarkoittama rikosrekisteriote. Noudatamme valinnassa 4-5 kuukauden koeaikaa.
Tehtäväkohtainen palkka 2596-2699 €/kk

Tehtävät on haettavana sähköisesti osoitteissa www.kuntarekry.fi, www.lieto.fi ja www.mol.fi.

Liedon kunta on savuton työpaikka.

Liedossa 5.8.2022

Varhaiskasvatusjohtaja

Lisätietoja

http://www.lieto.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Poutapilven päiväkodin vt. johtaja Kirsi Paavilainen, puh 050 4621 836
Tammentuvan vs. päiväkodinjohtaja Eveliina Suutarinen, puh 050 3810 502
Loukilinnan/ Taatilan päiväkodinjohtaja Tuija Laine, puh. 050 4356 530
Jokilaakson vs. päiväkodinjohtaja Tuija Kuusinen, puh. 050 3150 387

Lisätietoja

Liedon kunta, Sivistyspalvelut, Varhaiskasvatus

Lieto on n. 20 000 asukkaan kasvava, yritteliäs, viihtyisä ja luonnonläheinen kaupunki Varsinais-Suomessa. Lieto on työnantaja, joka tuottaa asukkailleen ammatillisesti korkeatasoisia ja ihmisläheisiä palveluita. Meillä työskentelee n. 1300 eri alojen ammattilaista. Tavoitteena on, että meillä kaikilla on hyvät edellytykset tehdä työtä ja viihtyä työssämme. Kaikilla Liedon kaupungin työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä työssään ja käyttää osaamistaan tehtävissään.


Osoite: Kirkkotie 13, 21420 Lieto

Sinulle suositellut työpaikat