Varhaiskasvatuksen opettaja, Friisilän päiväkoti - Espoon kaupunki

Varhaiskasvatuksen opettaja, Friisilän päiväkoti - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Haemme opettajaa uuteen valmistuvaan päiväkotiimme, jossa lapsiryhmiä tulee olemaan 6. Päiväkotimme laajenee kahdella ryhmällä päästessämme uusiin tiloihin Friisilään.Friisilän päiväkodissa korostuu yhteen hiileen puhaltaminen, hyveiden mukaisesti työskentely sekä innokkuus ja kehittämismyönteisyys.Uuden päiväkodin tilat mahdollistavat monipuolisen toiminnan niin päiväkodin sisä- kuin ulkotiloissa.Panostamme työyhteisön ilmapiirin kehittämiseen monipuolisesti keskustelujen, huumorin, positiivisen asenteen ja yhteistyötaitojen avulla.Meille on tärkeää, että jokainen työntekijä tulee kuulluksi ja meidän kokousrakenteet ja työtavat mahdollistavat jokaisen ammattiryhmän kuulemisen ja jokaisen työntekijän osaamisen hyödyntämisen.
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään kokemusta varhaiskasvatustyöstä, innokkuutta, halua työyhteisön ja työn kehittämiseen sekä positiivista asennetta.
Arvostamme halua kehittyä jatkuvasti työssäsi ja hyveiden mukaisia työskentelytapoja.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Marina Primietta 046-8771122 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Friisilän päiväkoti
Osoite: Friisinniityntie 21-23, 02240 Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan