Varhaiskasvatuksen opettaja - Imatran kaupunki

Haemme Rajapatsaan päiväkotiin varhaiskasvatuksen opettajaa määräaikaiseen työsuhteeseen (sijaisuus) ajalle 30.11.2020 - 11.10.2021. Tehtävä sijoittuu 5-vuotiaiden ryhmään.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan.
Tehtävään valitaan työnantajan sopivimmaksi haastattelujen perusteella katsoma henkilö. Tehtävän täyttämisessä voidaan ottaa muodollisesti kelpoisten sopivaksi katsottavien hakijoiden puuttuessa huomioon myös muodollista kelpoisuutta vailla olevat muutoin sopivat hakijat.

Toivomme hakijalta innostunutta, motivoitunutta ja positiivista työotetta, kehittämismyönteisyyttä, pedagogista osaamista ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä annetussa määräajassa hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Käytämme määräaikaisessa työsuhteessa viiden kuukauden koeaikaa.

Toimita hakemuksesi perjantaihin 30.10.2020 kello 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisenä oheisen Kuntarekryn linkin kautta. Tarvittaessa voit lähettää hakemuksen postitse osoitteella Imatran kaupunki, Kirjaamo, Virastokatu 2, 55100 Imatra. Myös kirjallisena toimitetut hakemukset tallennetaan sähköiseen Kuntarekry-järjestelmään, josta tietoja käytetään vain tämän tehtävän täytössä. Opinto- ja työtodistuksia ei liitetä hakemukseen, niihin tutustumme mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tämä rekrytointi toteutetaan anonyymina rekrytointina. Se tarkoittaa, että hakemuksista poistetaan hakijan nimi, ikä ja sukupuoli. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle esimiehelle anonyymissä hakijaraportissa. Täytäthän huolellisesti tutkinto- ja työkokemuskohdat, sillä haastateltavat valitaan niiden tietojen perusteella. Huomioithan myös vapaata hakemustekstiä kirjoittaessasi, että myös se noudattaisi anonymiteetin periaatteita. Esimies valitsee haastateltavat henkilöt anonyymien hakemuksien joukosta. Sen jälkeen rekrytointi etenee normaalisti. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan sopivuuteen, ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Imatran kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.imatra.fi
http://www.asuimatralla.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa päiväkodinjohtaja Sari Sivonen, p. 020 617 3713, sari.sivonen@imatra.fi

Imatran kaupunki, Varhaiskasvatus/ päivähoito
Osoite: Rasikatu 6, 55610 Imatra

Imatra on Suomen kansallisihme. Kaupungissa yhdistyvät pikkukaupungin idylli, vaivaton arki, runsas tapahtumatarjonta ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet.

Imatran kaupunki järjestää varhaiskasvatusta, esiopetusta, perusopetusta, lukiokoulutusta, taiteen perusopetusta sekä vapaan sivistystyön palveluja.

Varhaiskasvatuspalveluita ovat varhaiskasvatus päiväkodissa tai perhepäivähoidossa, esiopetuksessa tai avoin kerhotoiminta. Imatralla on seitsemän kunnallista päiväkotia sekä yksityinen Steiner-päiväkoti. Lisäksi Mansikkalan koulukeskuksessa on kaksi Tainionkosken päiväkodin ryhmää viisivuotiaille lapsille. Vuorohoitoa järjestetään Mansikkalan vuoropäiväkodissa (24/7) ja avointa varhaiskasvatusta Rajapatsaan päiväkodilla. Esiopetusta annamme alueen koulukeskuksissa.

Imatran kaupunki - Savuton työpaikka