Varhaiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitaja - Suomussalmen kunta

Suomussalmen kunnan varhaiskasvatuksessa on haettavana varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien sijaisuuksia.
Tehtävät täytetään 1.12.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan ja sijaisuudet päättyvät 31.7.2021.

Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa suunnitelmallisesta ja tavoitteellisesta kasvatuksesta ja opetuksesta, joka perustuu varhaiskasvatuslaissa korostettuun pedagogiikkaan. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät varhaiskasvatuslain ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (540/2018) mukaan.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajalta vaaditaan hyviä ryhmä- ja yksilöohjaustaitoja. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukaan.

Molempiin tehtäviin vaaditaan innostuneisuutta ja positiivista työotetta ja asennetta. Pidämme tärkeänä sitoutumista tiimityöskentelyyn sekä hyviä ja joustavia työyhteisötaitoja.

Palkkaus määräytyy KVTES;n mukaan. Koeaika on neljä (4) kuukautta. Valittujen on toimitettava ennen tehtävän vastaanottamista lääkärintodistus (T) terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikostaustaote.

Hakemukset sähköisesti Kuntarekry.fi -palvelun kautta. Hakemukseen on liitettävä kelpoisuutta osoittavat todistukset ja CV tai ansioluettelo pdf-tiedostoina. Alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Lisätietoja

http://www.suomussalmi.fi/varhaiskasvatus
https://www.suomussalmi.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/paivakodit/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Varhaiskasvatuksen johtaja Jaana Heikkinen, 044 568 4321, jaana.o.heikkinen@suomussalmi.fi
Varhaiskasvatuksen apulaisjohtaja Birgitta Vikholm, 044 777 3189, birgitta.vikholm@suomussalmi.fi

Lisätietoja

Suomussalmen kunta, Sivistyspalvelut

Suomussalmen kunta sijaitsee sisun syntysijoilla Ylä-Kainuussa. Maakuntakeskukseen Kajaaniin on matkaa 100 km. Asukkaita kunnassa on noin 7600. Olemme ylpeitä rikkaasta historiastamme, upeasta erämaaluonnostamme ja monipuolisista peruspalveluista. Upeiden liikuntamahdollisuuksiensa ansiosta Suomussalmi on nimetty vuoden 2018 eurooppalaiseksi urheilukaupungiksi. Kunta järjestää perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja varhaiskasvatuksen. Kansalaisopisto toimii laajasti koko kunnan alueella. Ruukinkankaan uuden koulun rakentaminen aloitetaan toukokuussa 2020 ja uudet koulutilat otetaan käyttöön elokuussa 2022.

Varhaiskasvatus tarjoaa alle kouluikäisille lapsille päivähoitoympäristön, jossa hän saa hoitoa ja huolenpitoa sekä ohjausta ja kannustusta kehittyäkseen minäkuvaltaan myönteiseksi. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on yhdessä vanhempien kanssa tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevalle lapselle järjestetään kuntouttavaa varhaiskasvatusta yhteistyössä muiden lapselle kuntoutusta antavien tahojen kanssa.


Osoite: Jäniksenpolku 1, 89600 Suomussalmi

Sinulle suositellut työpaikat