Varhaiskasvatuksen opettaja, Järvenperän päiväkoti - Espoon kaupunki

Varhaiskasvatuksen opettaja, Järvenperän päiväkoti - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Etsimme motivoitunutta, innostuneen ja pedagogisen työotteen omaavaa varhaiskasvatuksen opettajaa, joka haluaa toteuttaa ja kehittää varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaa yhdessä koko henkilöstön sekä asiakkaiden kanssa. Tarjoamme mukavat, joustavat työkaverit ja hyvin toimivan työympäristön mukavien perheiden parissa. Painotuksenamme on liikunnan lisääminen arjen toiminnassa sekä lasten leikin ja leikkiympäristöjen kehittäminen. Haluamme kasvattaa lapsia, joilla on ymmärrys omasta oppimisestaan ja itsestä sekä usko omiin kykyihin ja itseluottamusta. Oppimisympäristömme tarjoaa jakotiloja erilaisiin toimintoihin niin sisällä kuin ulkona. Takapihana toimii aidattu metsäalue kasvatuslaatikkoineen. Lähiympäristöstä löytyy hyviä retkikohteita mm. Pikku-Aurora, Träskändan puisto ja Marketan puisto. Järvenperässä jokainen lapsi ja aikuinen on yhtä arvokas. Tervetuloa työskentelemään motivoituneeseen työyhteisöön, missä positiivisuus ja ilo näyttäytyvät jokaisena päivänä! Voit tutustua meihin Facebookissa: Järvenperän päiväkoti.
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja sekä työyhteisötaitoja.
Arvostamme sensitiivistä ja läsnäolevaa työotetta sekä sitoutuneisuutta kasvatusyhteistyöhön vanhempien ja muun henkilöstön kanssa. Myönteinen suhtautuminen arjen muuttuviin tilanteisiin on eduksi.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Jonna Tuovinen 046-8771099 jonna.tuovinen@espoo.fi

Järvenperän päiväkoti
Osoite: Kylänportti 17, 02940 Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan