Varhaiskasvatuksen opettaja, kaksi tehtävää - Oulun kaupunki

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluissa on haettavana kaksi VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN määräaikaista tehtävää. Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää 31.7.2021 saakka

Tehtävät sijoittuvat Kota7 -hankkeeseen, jonka avulla vahvistetaan esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin muutoksen, inkluusion, oppimisen ja hyvinvoinnin, tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden, vuorovaikutuksen ja lähikouluperiaatteen vahvistamiseen sekä oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömään ja riittävän varhaista tukea. Esiopetuksessa erityisesti tuetaan valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtyvien oppilaiden oppimista, erityisesti esi- ja perusopetuksen päättövaiheessa yhtenäisen opinpolun mukaan. Yksiköt, joihin tehtävät sijoittuvat tarkentuvat rekrytoinnin aikana ja ennen hankkeen käynnistymistä.

Varhaiskasvatuksen opettajien tehtävänä on toimia esiopetuksen kiertävinä kieli- ja kulttuuriopettajina sekä vahvistaa valmistavan esiopetuksen pedagogiikan toteutusta, ryhmän toiminnan kehittämistä ja arviointia sekä edistää lasten ja huoltajien osallisuutta. Opettajista toisella vaaditaan S2 -osaamista sekä toiselta opettajalla osaamista valmistavaan opetukseen.

Keskeisiä tehtäviä ovat mm. samanaikaisopetus, kieli- ja kulttuuritietoisuuden edistäminen, suomen kielen oppimisen vahvistaminen, siirtymävaiheen ohjaus lapsille ja huoltajille, tiedonsiirron tehostaminen esiopetuksesta alkuopetukseen siirryttäessä sekä maahanmuuttajataustaisten lasten valmistavan opetuksen tarpeen kartoitus esiopetukseen ja alkuopetukseen siirryttäessä.

Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) 26 tai 27 § ja 75 § siirtymäsäädösten mukaisesti. Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon edellytetään sisältyvän varhaiskasvatuksen tehtävään ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot. Lisäksi eduksi katsotaan esiopetuskelpoisuus (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998, 7 §).

Tehtävän hoitaminen edellyttää vahvaa pedagogista työotetta ja pedagogista kieli- ja kulttuuriosaamista, S2-opetuksen osaamista. Lapsiystävällisessä Oulussa arvostamme osallisuuden pedagogiikkaa, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä positiivista asennetta. Katsomme eduksi työkokemuksen varhaiskasvatuksesta, valmistavasta opetuksesta, kehittämistyöstä ja eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten ja perheiden kanssa työskentelystä. Tehtävä edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä käytetään koeaikaa. Tehtävässä käytetään koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/9343/2020. Hakemukset on toimitettava 29.9.2020 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.ouka.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävistä antavat sähköpostitse varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi, varhaiskasvatuksen suunnittelijat Sirpa Tenhu ja Sari Nyberg sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja Minna Rossi-Salow. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Varhaiskasvatus keskitetyt palvelut
Osoite: 90015 Oulun kaupunki

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.