Varhaiskasvatuksen opettaja, Karamzinin koulu - Espoon kaupunki

Varhaiskasvatuksen opettaja, Karamzinin koulu - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Karamzinin koulun esiopetuksessa on avoinna varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä. Etsimme motivoitunutta, innostunutta ja pedagogisen työotteen omaavaa varhaiskasvatuksen opettajaa, joka haluaa toteuttaa ja kehittää esiopetussuunnitelman mukaista toimintaa koululla järjestettävässä esiopetuksessa. Karamzinin koulun esiopetus tekee tiivistä yhteistyötä Järvenperän päiväkodin ja erityisesti päiväkodin esiopetusryhmän kanssa.Painotuksenamme on liikunnan lisääminen arjen toiminnassa sekä lasten leikin ja leikkiympäristöjen kehittäminen. Haluamme kasvattaa lapsia, joilla on ymmärrys omasta oppimisestaan ja itsestä, usko omiin kykyihin sekä itseluottamusta. Lähiympäristöstä löytyy hyviä retkikohteita mm. Pikku-Aurora, Träskändan puisto ja Marketan puisto.
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään vahvoja vuorovaikutustaitoja ja sensitiivisyyttä. Lisäksi edellytämme hyviä työyhteisötaitoja, kehitysmyönteisyyttä ja innokkuutta oman työn kehittämiseen sekä jatkuvaan parantamiseen.
Arvostamme positiivisuutta, työiloa ja yhteisöllisyyttä.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Jonna Tuovinen 046-8771099 jonna.tuovinen@espoo.fi tavoitettavissa 14.6 asti, klo 8-15

Karamzinin koulu
Osoite: Kulloonmäentie 20, 02940 Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan