Varhaiskasvatuksen opettaja / kielikyply - Vaasan kaupunki

Varhaiskasvatuksen opettaja / kielikyply - Vaasan kaupunki

Vaasan kaupunki hakee varhaiskasvatuksen opettajaa vakituiseen toimeen, ruotsin kielen kielikylpyopetukseen varhaiskasvatuksessa.
Haettavana olevan toimen alkusijoituspaikka työsuhteen alkaessa on Inkerinpuiston päiväkoti.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) 26 § mukainen kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään
Kielikylpyyn sijoittuvalta varhaiskasvatuksen opettajalta edellytetään kelpoisuus antaa esiopetusta.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä ruotsin ja suomen kielten suullinen ja kirjallinen taito.
Äidinkielen ollessa ruotsi/suomi, tulee toisen kotimaisen kielen kielitaidosta esittää kielitodistus.
Mikäli äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, tulee kielitodistus esittää molempien kotimaisten kielten osalta.

Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa lapsiryhmän laadukkaan varhaiskasvatuksen suunnittelusta sekä pedagogisesta toteutuksesta, kehittämisestä ja arvioinnista. Suunnittelu lähtee lapsen tarpeista, vahvuuksista ja mielenkiinnon kohteista.

Edellytämme
- aktiivista työskentelyotetta sekä joustavuutta toimia muuttuvissa arjen tilanteissa
- hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja lasten, työyhteisön ja perheiden hyvinvoinnin tueksi
- hyviä verkostoyhteistyötaitoja ja halua toimia yhteisöllisesti
- halua kehittää omaa ammattitaitoa ja yksikön toimintaa

Arvostamme varhaiskasvatuksen tuntemusta ja kokemusta esiopetuksessa toimimisesta.

Tarjoamme
-monipuolisen työn, jossa on mahdollisuus tehdä työtä omalla persoonalla ja vaikuttaa päiväkodin toimintaan
-hyvän työyhteisön
- joustavan sekä jatkuvasti kehittyvän toimintakulttuurin
- hyvät koulutusmahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen

Koeaika on kuusi kuukautta.

Tehtävään valitun on ennen työn alkamista esitettävä lääkärinlausunto terveydentilastaan (T-todistus) ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Haastatteluun kutsutut ottavat mukaansa alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Lisätietoja

http://www.vaasa.fi

Päiväkodinjohtaja Heli Kemppi puh. 0400 914 456

Sivistystoimi / Varhaiskasvatus
Osoite: Vaasa, 65100 Vaasa

Sivistystoimen ammattilaisemme kulkevat vaasalaisten lasten ja nuorten rinnalla päiväkodin portilta koulutien viimeiseen kevätjuhlaan saakka. Osaajiemme ansiosta Vaasassa on tarjolla laaja kattaus laadukkaita kulttuuri- ja kirjastopalveluita, liikunnan riemua ja oivalluksia opistoilla – niin nuorille kuin aikuisille.

Tutustu työnantajaan