Varhaiskasvatuksen opettaja, Kilon päiväkoti - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät Kilon päiväkodissa. Ensimmäisenä toimintakautena toimit toisen varhaiskasvatuksen opettajan työparina Aspelinin esikoulussa.Kilon päiväkodissa arvostamme avointa, lämminhenkistä, sensitiivistä sekä myönteistä työotetta, jossa lapset kohdataan yksilöllisesti sekä kunnioittavasti. Työskentelemme lasten mielenkiinnonkohteista sekä tarpeista käsin, arvostaen vanhempien osallisuutta ja asiantuntijuutta lastensa asioissa.Kilon päiväkodissa on lämminhenkinen, kehitysmyönteinen ja toiset huomioiva ilmapiiri, jossa arvostetaan jokaisen työntekijän osaamista, asiantuntemusta ja yksilöllisyyttä.Päiväkoti sijaitsee luonnon keskellä Kilon alueella Kilon koulun kanssa samassa rakennuksessa.Tarjoamme varhaiskasvatusta Kilon lapsiperheille. Tällä hetkellä päiväkodissa on viisi lapsiryhmää 1-6-vuotiaille lapsille sisältäen Aspelinin esiopetusryhmän. Varhaiskasvatusta järjestetään perheiden tarpeiden mukaisesti yhteistyössä vanhempien kanssa.Päiväkodin toimintaa ohjaavat valtakunnallinen, Espoon ja päiväkodin omat varhaiskasvatussuunnitelmat ja esiopetusikäisillä esiopetussuunnitelmat.
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, joustavuutta ja lapsilähtöistä työotetta.
Arvostamme myönteistä, iloista asennetta, innostuneisuutta ja kiinnostusta lapsilähtöiseen toimintaan. Arvostamme myös kokemusta työskentelystä monikulttuuristen perheiden ja tukea tarvitsevien lasten kanssa.

Varhaiskasvatusyksikön vs.johtaja Karoliina Rauttu 040 552 1524 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Kilon päiväkoti
Osoite: Aspelinintie 3D, 02630 Espoo

Tutustu työnantajaan