Varhaiskasvatuksen opettaja, Kirkkojärven päiväkoti - Espoon kaupunki

Varhaiskasvatuksen opettaja, Kirkkojärven päiväkoti - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Kirkkojärven päiväkodissa on kuusi ryhmää, kaksi kerhoryhmää ja läheisen Kirkkojärven koulun kaksi esiopetusryhmää (liittyvä varhaiskasvatus). Inklusiivinen ja monikulttuurinen varhaiskasvatus on keskiössä yhteisössämme. Etsimme varhaiskasvatuksen opettajan sijaista 2.9.-31.12.2019 väliseksi ajaksi 1-3-vuotiaiden ryhmään. Tehtävä jatkuu mahdollisesti toimintakauden loppuun eli 31.7.2020 saakka.
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään joustavuutta ja sopeutumista arjen muuttuviin tilanteisiin, hyviä yhteistyö- ja alaistaitoa, kiinnostusta monikulttuuristen perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön ja inklusiiviseen työotteeseen.
Arvostamme motivaatiota kehittää omaa työtä yhteisön kanssa ryhmärajoja ylittäen, ja taitoa suunnitella toimintaa lapsen kiinnostuksen kohteet ja tarpeet huomioiden.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Marika Warsell 040 552 1751 marika.warsell@espoo.fi

Kirkkojärven päiväkoti
Osoite: Kylätorintie 5, 02770 Espoo

Tutustu työnantajaan