Varhaiskasvatuksen opettaja, Kuukkelin päiväkoti - Oulun kaupunki

Haettavana on VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN määräaikainen tehtävä Kuukkelin päiväkodissa ajalle 1.10.2020-31.3.2021. Työaika on klo 6.30-17 välillä. Työ sijoittuu sisarusryhmään, jossa lapset ovat iältään 2-5 -vuotiaita.

Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) 26 tai 27 § ja 75 § siirtymäsäädösten mukaisesti. Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon edellytetään sisältyvän varhaiskasvatuksen tehtävään ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot. Eduksi luetaan vahvan yleisen tuen ja positiivisen pedagogiikan toteuttaminen, kehitysmyönteisyys sekä sitoutuminen pienryhmätoimintaan.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä käytetään koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55A. Kirjallisessa hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/9889/2020. Hakemus on toimitettava 25.9.2020 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/kuukkelin-paivakoti/etusivu

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja Piia Pietilä, p. 044 703 5535 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Varhaiskasvatuspalvelut, Kuukkelin päiväkoti
Osoite: Hippiäiskuja 3, 90420 Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka. Oulun kaupunki on savuton työpaikka.