Varhaiskasvatuksen opettaja, Kuutamon päiväkoti, 2 tehtävää - Espoon kaupunki

Varhaiskasvatuksen opettaja, Kuutamon päiväkoti, 2 tehtävää - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Haemme kahta opettajaa Olarissa sijaitsevan Kuutamon varhaiskasvatusyksikön etäryhmiin. Nämä ryhmät toimivat omissa tiloissa erillään Kuutamon yksiköstä. Ryhmillä on halutessaan käytössä Kuutamon jumppasali kerran viikossa ja he osallistuvat myös talon yhteisiin tapahtumiin. Etäryhmien opettajat ovat osa Kuutamon päiväkodin pedagogista ryhmää.Olemme välittävä työyhteisö ja otamme uudet opettajat avoimesti vastaan. Meillä pääset hyödyntämään omia vahvuuksiasi. Hakemamme lastentarhanopettajan tehtävänä on toteuttaa vasu:n mukaista varhaiskasvatusta yhdessä ryhmän ja päiväkodin muun henkilökunnan kanssa.Huomioimme haussamme myös opintojensa loppusuoralla olevat hakijat; tärkeää on halu kehittyä työssä sekä kyky olla aidosti läsnä ja myönteisessä vuorovaikutuksessa lasten kanssa.Olet lämpimästi tervetullut osaksi työyhteisöämme!
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään kykyä toimia pedagogisena johtajana omassa tiimissä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.
Arvostamme sensitiivistä ja projektilähtöistä työotetta. Toivomme, että hakijalla on kokemusta positiivisen pedagogiikan ja pienryhmätyöskentelyn toteuttamisesta. Esiopetuskelpoisuus katsotaan eduksi.

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen_toimipaikat/Kunnalliset_paivakodit/MatinkylaOlari/Kuutamon_paivakoti

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Sari Kuittinen 046 877 1552 etunimi.sukunimi@espoo.fi 8-16

Kuutamon päiväkoti
Osoite: Itäportti 1, 02210 Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan