Varhaiskasvatuksen opettaja, Lähderannan päiväkoti - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät 1-3 -vuotiaiden lasten ryhmässä.Työ on mahdollista aloittaa sijaisuutena ajalla 29.7-.4.8.19.
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyvää pedagogista osaamista ja yhteistyötaitoja. Kykyä suunnitella toimintaa sekä toteuttaa, arvioida ja kehittää sitä yhteistyössä muun henkilöstön kanssa omassa tiimissä sekä koko työyhteisössä.
Arvostamme iloista ja asiakaslähtöistä työotetta!

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Merja Niskanen 050 345 1396

Lähderannan päiväkoti
Osoite: Lähdepurontie 3, 02720 Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan