Varhaiskasvatuksen opettaja, Lähemäen päiväkoti - Mikkelin kaupunki

Varhaiskasvatuksen opettaja, Lähemäen päiväkoti - Mikkelin kaupunki

Haettavana on varhaiskasvatuksen opettajan määräaikainen tehtävä maahanmuuttajalasten opetukseen ajalle 1.8.2019-31.7.2020.

Maahanmuuttajalasten varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kuuluu suomenkielen opetus 3-5-vuotiaille lapsille varhaiskasvatuksen eri yksiköissä. Varhaiskasvatusyksiköt ovat pääasiassa: Naisvuori, Kalevankankangas, Peitsari, Kaarisilta, Vilttihattu, Saksala, Emola, Lähemäki, Suksimäki ja Tikanpelto. S2-opettaja toimii lapsiryhmässä samalla eriyttäen ja vahvistaen henkilöstön kielitietoista osaamista. Tarkoituksena on myös rakentaa yhdessä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa yhteinen monikulttuurisuustiimi. Työ on satunnaisesti iltatyötä lähinnä vanhempainiltoja maahanmuuttajalasten huoltajien kanssa.

Sijoituspaikka on työsuhteen alussa Lähemäen päiväkodissa.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännökseen (75 §) mukaisesti: kasvatustieteen kandidaatti (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005).
Eduksi katsotaan esiopetuskelpoisuus ja kokemus maahanmuuttajalasten ja perheiden kanssa toimimisesta.

Työaika on yleistyöaika, keskimäärin 38,75 tuntia/viikko.

Tehtävää haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Tehtävään valittavan on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän aloittamista sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Lisätietoja

http://www.mikkeli.fi
http://www.linkedin.com/company/mikkelin-kaupunki

Päiväkodin johtaja Tuula Rahikainen
Puh. 040 1294185
tupu.rahikainen(at)mikkeli.fi

Mikkelin kaupunki, Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue, Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut, Varhaiskasvatus, Päiväkodit, Lähemäki
Osoite: Lähemäenkatu 4 A, 50170 Mikkeli

Mikkeli on yhdistelmä urbaania ja maaseutumaista elämää Etelä-Savon sydämessä, kauniissa Järvi-Suomessa. Ihmisen kokoisessa Mikkelissä luovuus luo työtä ja hyvinvointia. Verraton elämänlaatu syntyy kunnioittamalla puhtaan luonnon kattausta: metsää, vettä ja ruokaa. Tasa-arvo, koulutus ja ylpeys omasta tekemisestä ovat aina olleet täällä hyvän elämän perustana. Edelläkävijöinä olemme varmoja tulevista saavutuksista ja luomme rohkeasti kehittyvän kaupungin tulevaisuutta.
Mikkelin kaupungilla työskentelee 2.200 työntekijää, joiden toiminnan ytimessä on kaupungin 55.000 asukkaan palveleminen.
Mikkelin kaupunki on savuton työpaikka.
Solmu-palvelu auttaa tarvittaessa mahdollista Mikkelin seudulle muuttajaa yksilöllisesti avaimet käteen -periaatteella. Katso lisää www.eroakiireesta.fi

Tutustu työnantajaan