Onko sinulle tärkeää leikki ja luontoyhteys? Jos on, niin lue lisää lähiaikoina laajenevasta päiväkodistamme, jonne haemme nyt 4 uutta varhaiskasvatuksen opettajaa.

Mankkaa on vihreä lippu päiväkoti. Haluamme kannatella lasten suhdetta luontoon ja metsä toimii osana oppimisympäristöämme. Toimintamme perustuu monipuoliseen lapsilähtöiseen varhaiskasvatukseen, jossa leikillä, positiivisella pedagogiikalla ja luontoyhteydellä on keskeinen merkitys.

Haluamme mahdollistaa jokaiselle lapselle hoitopäivän aikana positiivia onnistumisen kokemuksia ja myönteisiä elämyksiä. Lasta kannustavassa ilmapiirissä lapsi saa kasvaa ja kehittyä omien valmiuksiensa ja kehitystasonsa mukaisesti. Varhaiskasvatuksen laaja-alainen erityisopettaja työskentelee rinnallamme suunnitelmallisesti.

Haemme työhönsä sitoutunutta ja innostunutta varhaiskasvatuksen opettajaa, joka on valmis tutkimaan ja pohtimaan asioita ja ilmiöitä ympäristössämme yhdessä lasten kanssa.

Mankkaan päiväkoti laajenee ensi kesänä kolmen ryhmän verran, kun samassa pihapiirissä oleva päiväkoti liitetään yksikköömme. Nyt haussa on neljä varhaiskasvatuksen opettajan tehtävää.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, positiivista ratkaisukeskeistä asennetta sekä kykyä aidosti läsnä olevaan vuorovaikutukseen. Arvostamme oma-aloitteisuutta ja kykyä kohdata vanhemmat ja lapset yksilöllisesti ja sensitiivisesti.

Ensi kauden tiimejä alamme pian suunnittelemaan, joten haussa voit tuoda esiin omia vahvuuksiasi ja toiveitasi ensi kautta ajatellen. Yhteen tehtävään on mahdollista liittää myös varajohtajana toimiminen. Varajohtaja toimii varhaiskasvatusyksikön johtajan työparina mm. pedagogiikan johtamisessa ja tarjoaa hienon mahdollisuuden tutustua esimiestehtävään. Varajohtajalle maksetaan kuukausittain korvaus tehtäväkohtaisen palkan lisäksi.

Työ alkaa sopimuksen mukaan. Yksi tehtävä on mahdollista aloittaa jo keväällä, yksi kesäkuussa ja kaksi elokuussa. Käymme läpi hakemuksia sekä kutsumme haastatteluun jo hakuaikana. Tehtävät täytetään heti soveltuvan hakijan löydyttyä. Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Toivotamme sinut tervetulleeksi monimuotoiseen, elämänmyönteiseen ja työhönsä sitoutuneeseen työyhteisöömme, jossa huumorillakin on tilaa kukkia.

Espoon kaupunki tarjoaa henkilöstölleen useita henkilöstöetuja, joiden tavoitteena on hyvinvoinnin, kehittymisen ja työssä viihtymisen edistäminen. Esimerkiksi maksuton uintimahdollisuus sata kertaa vuodessa, kulttuurietu ja työsuhdematkalippuetu.

Työpaikan nimi: Mankkaan päiväkoti

Työaika: 38h15min/vko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.
Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää organisointikykyä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja havainnointikykyä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme liikkumiseen innostavaa asennetta ja halua kehittää laadukasta varhaiskasvatusta yhdessä työyhteisön kanssa.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Olemme kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.
Haemme yli 900 varhaiskasvatuksen opettajan joukkoon uusia osaajia kehittämään uuttaa toimintaamme. Kehittämällä toimintamme valmistaudumme jo nyt lain mukaiseen henkilöstörakenteen muutokseen.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen_toimipaikat/Kunnalliset_paivakodit/Tapiola/Mankkaan_paivakoti

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tehtävästä lisätietoja antaa Varhaiskasvatusyksikön johtaja Jaana Koivisto 0405224845 / jaana.koivisto@espoo.fi ja varajohtaja Kirsti Lehti 0406394434 / kirsti.lehti@espoo.fi

Lisätietoja

Mankkaan päiväkoti

Espoo on lähes 300 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Vanhan-Mankkaankuja 2 B, 02180 Espoo
Espoon kaupunki - Savuton työpaikka Espoon kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat