Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät Mankkaanpuron koulun esiopetukseen liittyvässä varhaiskasvatuksessa.

Esiopetusryhmiä on kaksi ja molemmissa ryhmissä on 21 esioppilasta, jotka tarvitsevat myös oman varhaiskasvatusopettajan. Esiopettajat ovat koulun alla toimivia esiopettajia, mutta he ovat myös yhteistyökumppaneitasi.

Varhaiskasvatuksen tiimejä on kaksi, joihin molempiin tiimeihin kuuluu kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja varhaiskasvatuksenopettaja. Lisäksi työtehtäviisi kuuluu lähialueen toisessa päiväkodissa sopimuksen mukainen pienryhmätoiminta aamupäivällä.

Työpaikkasi on Taavinkylän lastentalo, Nauhakuja 4, mutta työpisteesi on Mankkaanpuron koulu, Vanhan-Mankkaantie 17.

Tervetuloa joukkoomme!

Työpaikan nimi: Mankkaanpuron koulun esiopetus

Työaika: 38 h 15 min/viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Tehtävässä edellytetään sitoutuneisuutta ja ammatillista työotetta lapsiryhmän toimintaan sekä toiminnan kehittämiseen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti yhdessä tiimisi kanssa. Joustava ote muuttuvissa tilanteissa on eduksi. Lisäksi edellytetään hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja vanhempien, lasten ja henkilökunnan kanssa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme ammattiosaajaa, jolla on positiivinen asenne tehdä hyvää pedagogista työtä yhdessä toisten kasvattajien kanssa.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.


Tervetuloa osaavaan joukkoomme!

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen_toimipaikat/Kunnalliset_paivakodit/Tapiola/Taavinkylan_lastentalo

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa varhaiskasvatusyksikön johtaja Päivi Lind, p. 050 361 4409, paivi.lind@espoo.fi

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen varhaiskasvatus, Tapiolan varhaiskasvatus
Osoite: Vanhan-Mankkaantie 17, 02180 Espoo

Espoo on yli 280 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka!