Varhaiskasvatuksen opettaja, Niipperin päiväkoti - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Niipperin päiväkoti sijaitsee Niipperin omakoti- ja pientaloalueella, jossa luonto ja metsä ovat aivan oven takana. Luonto on meille tärkeä oppimisympäristö, jota hyödynnetään viikoittain. Olemme vihreä lippu -päiväkoti. Pienryhmätoiminta on arkeamme ja toimimme joustavasti yli ryhmärajojen. Niipperissä on neljä lapsiryhmää: Myttyset (alle 3-vuotiaiden ryhmä), Menninkäiset, Tiitiäiset ja Metsäläiset, joissa lapset ovat iältään 2-5-vuotiaita. Tällä hetkellä käymme pedagogista keskustelua lapsen osallisuudesta ja miten osallisuus näkyy lapsen päivässä. Lapsi on arvokas omana itsenään, jonka vahvuuksia tuemme positiivisen pedagogiikan avulla.Työyhteisömme on iloista ja innokasta porukkaa, jossa naurua ei pidätellä. Avoimuus ja joustavuus ovat hyveitämme. Yhteiset pedagogiset keskustelut tukevat arkeamme ja haluamme rohkeasti kokeilla ja kehittää työtämme varhaiskasvatuksessa.
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Taija Pennanen 040 5533 046 29.7.2019

Niipperin päiväkoti
Osoite: Alajuoksu 1, 02920 Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä. Haemme yli 900 varhaiskasvatuksen opettajan joukkoon uusia osaajia kehittämään uuttaa toimintaamme. Kehittämällä toimintaamme valmistaudumme jo nyt lain mukaiseen henkilöstörakenteen muutokseen. Tervetuloa osaavaan joukkoomme!Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan