test

Haluatko tulla osaksi positiivista, yhteisöllistä ja erittäin ammattitaitoista työyhteisöä, jossa teemme työtä sydämellämme toisiamme arvostaen ja työhön sitoutuen?

Kehitätkö mielelläsi uusia toimintatapoja lapsiryhmän kulloisiakin oppimistarpeita tukemaan? Koetko tärkeäksi jokaisen lapsen ymmärtämisen ja läsnäolevan vuorovaikutuksen? Niittymaassa tehdään tiivistä yhteistyötä tiimien välillä vaalien aitoa me-henkeä. Varhaiskasvatus ja pedagogiikka on päiväkodissamme laadukasta ja toiminnan rakenteet on tarkkaan mietitty koko työyhteisön kanssa yhdessä. Kaikki ryhmät toimivat vahvasti pienryhmissä ja keskittyvät kokopäiväpedagogiikan vahvistamiseen. Olemme myös aina avoimia uusille ideoille ja lähdemme innolla mukaan uusiin ajatuksiin!

Osallistamme lapsia ja pienryhmätoiminta on tärkeä osa päiviämme. Leikin ja oppimisympäristön kehittäminen ja arvostaminen ovat päiväkotimme erityinen vahvuus! Hyödynnämme paljon pihamme monimuotoisuutta, koska leikkitelineiden lisäksi meillä on luonnontilassa oleva nurmimäki sekä kallio, missä talvella saa mahtavat mäenlaskut. Kaikki ryhmät retkeilevät lähipuistoissa ja metsissä sekä myös muissa retkikohteissa (koronarajoitukset huomioiden).

Koemme erityisen tärkeäksi vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön. Vaalimme työyhteisössämme positiivista ilmapiiriä ja huumoria!

Niittymaan päiväkodissa toimii tällä hetkellä neljä lapsiryhmää, joissa lapset ovat iältään 1-5 -vuotiaita. Päiväkotimme sijaitsee Niittymaassa keskeisellä paikalla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja monipuolisten liikunta- ja kulttuuripalveluiden keskellä.

Varhaiskasvatuksen opettajana vastaat oman tiimisi pedagogiikan toteutumisesta yhdessä muiden ammattilaisten kanssa. Toimit myös tiimisi vetäjänä ja varhaiskasvatusyksikön johtajan pedagogisena työparina ja pääset toteuttamaan vahvaa ammattiosaamistasi yhdessä koko yhteisön kanssa. Havainnointi, dokumentointi ja toiminnan jatkuva arviointi sekä kehittäminen kuuluvat jokaisen työhön kiinteästi. Tällä hetkellä tehtävä sijoittuu 3-5 -vuotiaiden ryhmiin, missä sinun lisäksesi työskentelee osaavien lastenhoitajiemme kanssa kokenut ja erittäin ammattitaitoinen opettaja. Nämä ryhmät ovat erittäin aktiivisia ja osallistuvat monenlaisiin päiväkotiryhmille suunnattuihin harrastustapahtumiin.

Kaikessa toiminnassamme edistämme kestävää kehitystä, ohjaten lapsia kohtuulliseen ja vastuulliseen elämäntapaan. Espoon varhaiskasvatussuunnitelma ja valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaavat kaikkea toimintaamme päivittäin.
Johtamisen hyveinä toteutamme erityisesti kuuntelevuutta ja keskustelevuutta ja hyvinvoiva yhteisö on yhteinen voimavaramme.

Työpaikan nimi: Niittymaan päiväkoti
Työaika: 38h 15min / vko
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

Haku täytetään heti soveltuvan hakijan löydyttyä.

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.
Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää organisointikykyä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja havainnointikykyä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme liikkumiseen innostavaa asennetta ja halua kehittää laadukasta varhaiskasvatusta yhdessä työyhteisön kanssa. Arvostamme lisäksi lämminhenkistä, sensitiivistä sekä positiivista työotetta, jossa lapset kohdataan yksilöllisesti sekä kunnioittavasti.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Olemme kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi/niittymaan-paivakoti

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tehtävästä lisätietoja antaa:
Varhaiskasvatusyksikön johtaja
Milla Kuusela p. 040 639 4917
milla.kuusela@espoo.fi

Lisätietoja

Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Suomenkielinen varhaiskasvatus, Tapiolan varhaiskasvatus, Päiväkodit

Erilaisia urapolkuja ja mahdollisuuksia kehittymiseen ja kasvuun. Luotettava ja vakaa työnantaja, jolle työntekijöiden hyvinvointi on sydämen asia. Kuulostaako hyvältä? Tule töihin Espoon kaupungille!

Espoo on vireä, kehittyvä ja viihtyisä kaupunki, jossa koko perheen on hyvä asua ja kasvaa. Tarjoamme sinulle työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä maan parhaiden osaajien joukossa, oli ammattiryhmäsi mikä tahansa. Meillä on töissä itseään kehittäviä ja sekä työstään että elämästään nauttivia ammattilaisia.

Työyhteisömme ovat monimuotoisia, kannustavia ja vastaanottavia. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät henkilöstöedut, jotka tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia ja jaksamista.

Tavoitteenamme on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Espoossa jokaisella työpäivälläsi on merkitys – kaupungin työntekijänä pääset rakentamaan yhteiskuntaa aitiopaikalta ja vaikuttamaan kaupunkilaisten arkeen. Yhdessä me luomme espoolaisille hyvä arjen, joka päivä – itseämme unohtamatta.


Osoite: Niittymäentie 1, 02200 Espoo
Espoon kaupunki - Savuton työpaikka Espoon kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat