Varhaiskasvatuksen opettaja, Opinmäen päiväkoti - Espoon kaupunki

Varhaiskasvatuksen opettaja, Opinmäen päiväkoti - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Etsimme joukkoomme sitoutunutta varhaiskasvatuksen opettajaa vakituiseen työsuhteeseen. Uusi vakanssi tuo meille mahdollisuuden palkata uusi opettaja, yli 3 vuotiaiden lasten ryhmään. Tiimikavereiksesi saat toisen pätevän opettajan sekä lastenhoitajan. Päiväkodissamme on viisi ryhmää 1-5 -vuotiaille lapsille sekä kaksi esiopetusryhmä. Työsuhde voidaan aloittaa 29.7 tai viimeistään elokuun alussa. Opettajan tehtävän voit valita esiopetusryhmästä tai 3-5 vuotiaiden ryhmästä.Opinmäen kampus Suurpellossa on kansainvälinen ja monikulttuurinen yhteisö. Kyseessä on monipuolinen toimintakeskus, joka toteuttaa ideaa elinikäisestä oppimisesta. Opinmäessä on laaja valikoima Espoon sivistystoimen palveluita eri-ikäisille kuntalaisille. Kampuksella toimii kansainvälinen koulu, suomenkielinen koulu, päiväkoti, liikuntapalvelut, kirjasto sekä Omnia.Tarjoamme varhaiskasvatusta viihtyisässä ja monipuolisessa oppimisympäristössä. Päiväkodissamme lapset kasvavat osaksi yhteisöämme, oppivat suhtautumaan myönteisesti itseensä, ottamaan vastuuta ja huomioimaan toiset. Teemme yhteistyötä vanhempien kanssa kasvatuskumppanuuden hengessä lapsen yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukemiseksi.Espoon kaupungin työsuhde-etuuksina saat mm. työsuhdematkalippuetuuden, 100 ilmaista uintikertaa Espoon uimahalleissa vuodessa, sportti- ja kulttuuripassin, lukuisia harraste- ja liikuntaryhmiä, taloudellista tukea kouluttautumiseen jne.
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tuntemista, työmenetelmien osaamista sekä halua kehittää työtä. Toiminnan suunnittelu lähtee vasun ja esi opsin sisällöstä, lasten mielenkiinnon kohteista ja tarpeista. Toimintaa toteutetaan eri kokoisissa ryhmissä toiminnasta riippuen. Päivittäisessä pedagogiikassa painottuu lasten monipuolisen liikunnan järjestäminen sekä päiväkodin tiloissa että lähiympäristössä, s2 -opetus, matemaattiset taidot ja leikki.Lisäksi edellytämme hyviä tiimityö- ja työyhteisötaitoja sekä kykyä toimia yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.
Arvostamme työkokemusta ja sen tuomaa osaamista.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Eija Kärkkäinen 0438266717 eija.karkkainen@espoo.fi 28.6 saakka

Opinmäen päiväkoti
Osoite: Lillhemtintie 1, 02250 Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan